Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Tiden mellan orsak och verkan är stundom lite för lång för att människor ska kunna se sambanden Stundom saknas dock ens viljan eller orken till att se ...


Tolerans utifrån någon annans vilkor ...

... är vanligare än vad man kan tro ...

... eftersom det är lättare att ta till sig
att det är den enskilda individen själv
som kan bestämma sin toleransnivå ...

Men i relationer 
vilka präglas av
dysfunktionalitet
och eller
ren och skär
maktfaktorbaserad ojämlikhet

då främst grundad på
ekonomi
utbildningsnivå
förekomst av gemensamma barn
och eller annan närliggande grund

Eller en kombination
av en eller flera av dessa grunder

Då ställs den individ 
vilken är i faktiskt 
maktfaktorbaserat underläge
förr eller senare inför 
valet att förlora allt
och hamna helt utanför
alla gällande ramverk

eller

att helt enkelt
höja sin toleransnivå
och acceptera vad helst
den andre den tvingar
att oavsett utstå

Genus har föga
med dessa alltför 
vanligt förekommande
fenomen att göra

Även om det vore enklare
om det vore så
Ty då skulle det falla inom
den allmänna debatten
avseende jämlikhet mellan könen
vilken pågått i så många år

När barn är inblandade
och används som maktfaktorbaserade
styrmedel i relationer
blir det än tydligare
hur lite genus har med saken att göra

Men tyvärr,
med hänsyn till just barnen,
är det alltför få 
som vare sig vill se eller höra

av de beslutsfattare
vilka skulle kunna 
förebygga, stoppa
och eller förhindra
att den som missbrukar
sin maktfaktorbaserade position
fortsätter att så göra

Men det finns ljusglimtar 
och de blir med tiden som går
allt fler ändå ...

... Likväl väcker det hopp
om än det än så länge är rätt litet
att förändringar kan vara på väg
även om det lär dröja ytterligare några år ...

 

 

 

_________________________________
Publicerad tidigare i oktober 2012.
Idag 2021 har jag nått ytan igen och genom att
uthärda och finna andra lösningar
har jag förvandlat alla dessa förlorad år
till en styrkedemonstration just därför...
Kärleken finns åter i mitt liv
och jag är fullständigt skuldfri ...
Nu kan jag åter börja leva igen
och behöver inte längre bara överleva ...
Vill du veta mer kan du botanisera i mitt arkiv här
i allmänhet och texten innan denna i oktober 2012
berättar vad jag hade att välja på men avstod ...
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 24 gånger och applåderad av 6 personer
Publicerad 2021-09-14 05:44Bookmark and Share


  Livet1 VIP
<3
2021-09-14
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP