Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Med tacksamhet Karolinska Universitetssjukhuset Akademiska stråket 13 Solna. robotassisterad kirurgiska avdelningen.


Mentalismens lag - lockar till dig vad du tror på.Mentalismens lag

I denna artikel kommer vi att diskutera mentalismens lag, som vi kommer att förklara med enkla exempel. Hans uttalande är detta: "Detta universum är skapandet av det gudomliga sinnet, den anden som helhet." Baserat på denna grundläggande övervägande som definierar hela universums existentiella struktur kan vi förstå att allt från subquantumpartiklar till galaxer som stjärnor och konglomeratplaneter är ordnade enligt en gudomlig idé. Denna gudomliga idé består av en praktiskt taget oändlig mängd energipartiklar i konstant rörelse. Men de ordnas och styrs av själva den gudomliga intelligensen, livets förmåga att strukturera det vi kallar tanke, en process som sker genom att observera Skaparen om sig själv. En av de hermetiska lagarna säger "Vad är ovan, så det är ner" och, från denna synvinkel, låt oss hänvisa till Cosmos-man-modellen. Precis som universum är en slags organism som verkar oändlig, är människan i sin tur i samma lilla mönster, men med ett annat utseende. Är vi som varelser en skapelse av ett visst sinne? Forntida myter hävdar att den mänskliga arten skapas av andra varelser, från någonstans i yttre rymden, i så fall kan saker vara ganska tydliga. Men dessa varelser skapades av andra enheter, i sin tur, och dessa av andra och så vidare. Frågan är: hur långt kan detta resonemang gå? Finns det en första civilisation i universum som dök upp före allt som fanns? Logiken skulle säga ja. Men oavsett hur ett sådant problem kan presenteras för våra sinnen, är det klart att Skaparen själv, som allestädes närvarande energi, finns i alla varelser, stjärnor och planeter som finns och passerar genom dem hela tiden. Det kan sägas att varelsernas andar, stjärnorna och planeterna, liksom den mörka materia som astronomer upptäckte och upptar 80% av universums massa representerar alla Skaparens celler. Precis som i vår kropp finns det vävnader med olika funktioner, som skiljer sig från varandra men tjänar samma kropp, allt i universum är vad vi kan kalla "Guds kropp". Om hela universum, som är Skaparen själv, är en mental skapelse, det vill säga av ett vibrationstillstånd, följer det att Skaparen själv är hans egen skapelse. Det är bra, eller hur? Hur kunde Skaparen vara medveten om sin skapelse? För från uttalandet om mentalismens lag förstår vi att för att skapa måste du först ha en modell, precis som designers formar den framtida modellen på tavlan, med dimensioner, siffror och andra värden. Universum är en enorm struktur, och Skaparen är själva universum, vi kan inse att varje galax motsvarar en "elektron" med dess komponenter, och grupper av galaxer kan liknas vid de elektronatomer som vi studerar i kemi. Vi kan tillämpa mentalismens lag i våra liv Mentalismens lag - locka till dig vad du tror 2 Genom att föra en sådan modell till den jordiska skalan nu kan vi tillämpa den i våra liv. Hur? Om allt är en mental skapelse, betyder det att själva existensen för var och en av oss också är en skapelse av vårt eget sinne. Förutom alla influenser som kommer från reklam som angriper vårt samvete, har vi möjlighet att skapa ett gynnsamt scenario för oss varje dag. Gillar vi inte det vi ser imorgon? Gillar vi inte vår kollega X eller Y som ser ner på oss på jobbet? Vi kan ändra det direkt! Hur? Fantasi är ett mycket kraftfullt verktyg som är tillgängligt för alla varelser, till exempel upplysning vet detta och bygger på fantasin som introduceras i de frestande annonserna som presenteras på TV -skärmar. Vi kan lätt föreställa oss alla glada, leende, snälla, välvilliga människor, mentalismens lag börjar fungera omedelbart från det ögonblick vi har denna bild i vårt sinne. Så är det med tillgång till välstånd. Föreställ dig oss och de omkring oss som är välvilliga och nöjda eftersom de är välmående (och därmed avundas själviskhet och andra mänskliga onda). Tanke är energi och, där tanken går, så är energi. Och det beror på vår uppmärksamhet. Om vår uppmärksamhet riktas mot välstånd, välvilja, glädje, vänlighet, från Skaparens universum, lockar vi till liknande flöden som kommer och hjälper oss att uppfylla det vi föreställer oss. Det är som att använda rörelse på vår kropp, skicka ett kommando till en del av kroppen. Att sakna ...? Enkelt och effektivt. Låt oss glädjas åt att detta finns och vara glada från nästa stund att vi kan använda mentalismens lag för att skapa oss själva,och gör våra liv vackrare.

 
 


 
Övriga genrer av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 20 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2021-09-17 16:26Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP