Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Tankar kring nuet


Kriser och utveckling


Läst utdrag ur Jeppsons bok om klimat hotet.

Mina tankar kring detta ur ett
helhetsperspektiv är att upplysning kring hur en allmän information ska
vändas fr hot-rädsla till olika möjligheter till vad vi måste förstå för att
kunna förändra våra sätt att leva på vår planet! Fr Utarmning till omvårdnad
Efter som vi är en del av naturen så måste vi också inordna oss i de cykliska förloppen!
1.Kunskap om hur naturen arbetar dvs fr sådd till skörd.
2.Balans = Aldrig ta mer än vi ger tillbaka!-Vårda det vi har långsiktigt, Det vi skapar
kräver underhåll för att klara yttre och inre utmaningar!
3.Hushållning = återvinning
4.Föda äta det som ingår i vår växtzon efter som våra kroppar är anpassade efter vårt rotfäste!
5.Småskaligt – naturnära
6.Delaktighet där förståelsen för de mikroskopiska medhjälparna som insekter och djur är medhjälpare till vår försörjning!
7. Jämlikhet mellan man-kvinna dvs Patriarkala strukturer måste försvinna.
Fr Fadern Sonen, och den Helige Anden till FADERN,MODERN och det oskuldsfulla BARNET!
Dvs ansvaret om att lära barnet om omvårdnad” att vara rädd om”!
8. Tekniken ska vara underordnad människan och användas som hjälpmedel men får aldrig
jämställas med annat än vad den är ” Ett själslöst redskap”
9.Nätverken ska användas som upplysning och kunskap om HELHETSYNEN dvs att vi alla
är en del av naturen och måste agera ansvarsfullt…för det vi stoppar i hamnar till slut i våra kroppar!
10.Konflikter löser vi med att förstå orsak-verkan och att det man sår får man skörda!

Min framtid som aldrig kan skapas genom HOT och RÄDSLOR utan om att förstå det som visas oss
varje dag genom att planeten/naturen föder oss genom balans i in och uttag!

En utopi, kanske det! Kulturer har som naturen haft sin tillväxt, blomning, förfall och undergång!
Ur detta har ngt nytt alltid växt upp!
Övriga genrer av WyS VIP
Läst 26 gånger och applåderad av 1 personer
Publicerad 2021-09-18 11:38Bookmark and Share


  Kungskobran VIP
I had a dreeam, I had a dreeeam……
2021-09-18
  > Nästa text
< Föregående

WyS
WyS VIP