Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Om beslutet att införa lika och allmän rösträtt för kvinnor och män.


Rösträtten.

För 100 år sedan, den 12:e september 1921,
tog Sverige ett stort och mycket viktigt steg
mot att bli ett mer fullvärdigt demokratiskt
land: då hölls det första riksdagsvalet där
kvinnor var röstberättigade, och ca hälften
av väljarna utgjordes av kvinnor; det var
också det första riksdagsvalet där kvinnor
var valbara och fem av dem blev invalda:
Elisabeth Tamm, Nelly Thuring, Berta Wellin
och Agda Östlund tog plats som ledamöter
i andra kammaren, och Kerstin Hesselgren
i dåvarande första kammaren.
Beslutet att införa allmän och lika rösträtt
för kvinnor och män togs den 24 maj 1919.
En demokratisk och human rättsstat är
värd att kämpa för, skydda och bevara.
Övriga genrer av Olof Lagerhorn VIP
Läst 111 gånger och applåderad av 6 personer
Publicerad 2021-09-23 11:36Bookmark and Share


    Sefarge VIP
Mycket bra påminnelse
Jaa mycket hände
Strax efter I:världs
Kriget Och även att
Arbetsgivare ej fick
Tillrättavisa minde-
åriga arbetstagare
Fysiskt längre. Så
Dagsedel gick då
ej längre att utdela
Enligt laga rätt.
;)2021-10-16

  Marita Ohlquist VIP
Ett steg i rätt riktning för ett jämlikare samhälle.
Rösträtten är självklar för mig, funderar på hur det var för mor som fick uppleva förändringen.
2021-09-24

  Larz Gustafsson VIP
Röstandet och valet är en fars. Ett spel för gallerierna.
Jag har vägrat rösta sedan nittiotalet. Det kommer jag att fortsätta med.

2021-09-23

  Solstrale VIP
Håller helt med! Men ändock färre av de unga kvinnorna tror på vad som politikerna lovar detta urholkar demokratin att att vissa politiker strävar efter medvetet eller omedvetet att uppnå demokratur... Därför än viktigare att värna rösträtten, och utöva den, dvs visa på vad de röstberättigade unga nu vill, och välja dem de anser bäst kan bevara deras intressen, i demokratisk anda. För de unga skall och bliva pensionärer en dag!
2021-09-23
  > Nästa text
< Föregående

Olof Lagerhorn
Olof Lagerhorn VIP