Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© "Litterära brottstycken" (597)


BLÄCK AV GULD

Den alkemiska bibeln "Theatrum chemi-
cum" (1652) sammanställd av bibliofilen
Elias Ashole (1617-1692) är den poetiska
antologi med ett gäng frimurande alkem-
ister däri G. Ripley, J. Dee, G. Chaucer
mfl, utöver anonyma medverkande även
ivrade för upptecknandet av samtliga
tryckta skrifter rörande alkemiskt mater-
ial fr. druider till skolade forskare,
vars urgrund vilar på det eviga sökandet
av ett föryngrings elixir, odödlighet och
att övervinna naturen där intelligensians
hybris även söka guldsyntesen men som
endast sträckte sig till att Theatrum chem-
icums behållning skulle skrivits med bläck
av guld.

Det är som med kristalldödskallarna på
Brittish museum som av intelligenta ent-
reprenörer marknadsfört dem som begå-
vade med övernaturliga krafter vars mål-
grupp lär vara omöblerade hjärnor.

*
Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 43 gånger
Publicerad 2021-10-16 05:17Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP