Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Avtal mellan Rumänien och Ukraina.


KRIGs förberedelser tillkännages!

Eurosender budtjänst mellan Sverige och Ukraina och vice versa genom "Eurosender"

 

Servicii de curierat din Ucraina în Suedia | Eurosender.com

 

Beslutet som försätter RUMÄNIEN i FARA. RYSSLAND har fattat eld! KRIGsförberedelser tillkännages! EN GRÖN VÅG har redan givits Upplagt: torsdagen den 25 november 2021, 05:39 Skrivet av: Catalina

Avtal mellan Rumänien och Ukraina. Vapen och krigsmateriel ges i ett avtal mellan de två staterna om tekniskt-militärt samarbete.

Detta ramavtal undertecknades den 5 september 2020 i Bukarest.

Den var dock tvungen att ha den ukrainska regeringens godkännande för att träda i kraft.

Rumänien skulle kunna förse Ukraina med militära vapen och utrustning.

I onsdags godkände den ukrainska regeringen ett avtal med Rumänien om tekniskt-militärt samarbete.

Det ger en rättslig ram för inköp av vapen och militär utrustning i gemensamma projekt, rapporterar Reuters och den ukrainska nyhetsbyrån Ukrinform.

Kiev och dess NATO-allierade har uttryckt växande oro över den senaste tidens ryska trupprörelser nära Ukrainas gränser.

Samtidigt anklagar Ryssland Ukraina och Nordatlantiska alliansen för att eskalera spänningar.

Vad är avtalet med Ukraina Avtalets ikraftträdande kommer att säkerställa skapandet av den nödvändiga normativa och rättsliga ramen på det tekniskt-militära området mellan de två länderna.

Samtidigt kommer det att möjliggöra tekniskt-militärt samarbete inom flera nyckelområden, det visas i den förklarande noten i dokumentet.

Områden som omfattas är bland annat inköp av vapen, ammunition och krigsmateriel i gemensamma projekt och tillverkning av vapen och krigsmateriel på begäran av en av parterna, leverans av vapen, ammunition och krigsmateriel och andra teknisk-militära tjänster samt försäljning av licenser för tillverkning av vapen, ammunition och militär utrustning.

Avtalet ger möjligheten att skapa en gemensam ukrainsk-rumänsk teknisk-militär samarbetskommission, noterar Ukrinform, med hänvisning till ett uttalande från regeringen i Kiev.

Samarbete mellan de två länderna på det tekniskt-militära området Den 5 september 2020 undertecknade den dåvarande ukrainska försvarsministern Andrii Taran och den rumänska försvarsministern Nicolae Ciuca i Bukarest ett mellanstatligt samarbetsavtal på det tekniskt-militära området.

I juli 2021 undertecknade president Klaus Iohannis idag promulgeringen av det militära samarbetsavtalet mellan Rumänien och Ukraina.

Enligt ett uttalande som då utfärdades av presidentadministrationen undertecknade president Klaus Iohannis en rad dekret.

Bland dem finns dekretet "om tillkännagivandet av lagen för ratificering av avtalet mellan Rumäniens regering och Ukrainas ministerkabinett om tekniskt-militärt samarbete, undertecknat i Bukarest den 5 september 2020".

Rumäniens profil som en stat som främjar regional stabilitet konsolideras Avtalet stärker Rumäniens profil som en statlig främjare av regional stabilitet i ett bredare sammanhang av säkerhetssituationen i regionen.

I slutet av maj antogs i senaten, som beslutsfattande organ, det tekniskt-militära avtalet mellan Rumänien och Ukraina med 112 röster "för", 13 röster "mot" och 4 nedlagda.

Enligt den rapport som utarbetats i de specialiserade kommissionerna avser avtalets huvudbestämmelser: anskaffning av krigsmateriel och krigsmateriel inom de gemensamma projekten och tillverkning av krigsmateriel och krigsmateriel, reparation och modernisering av krigsmateriel samt försäljning av vapentillverkningslicenser, militär utrustning, tillhandahållande av tekniskt stöd i deras produktion; inrättandet av den rumänsk-ukrainska gemensamma kommissionen för tekniskt-militärt samarbete i syfte att tillämpa bestämmelserna i avtalet; skydd av sekretessbelagd information; underlåtenhet att påverka parternas rättigheter och skyldigheter enligt andra internationella avtal.Servicii de curierat din Ucraina în Suedia | Eurosender.com
Övriga genrer (Essä/Recension) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 40 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2021-11-25 07:54Bookmark and Share


    Sefarge VIP
Usch jaa!
Så nära ett III Världskrig om inte
F.d."KGB-mannen" verkligen
besinnar sig! Där allting bara
eskalerar utan stopp. Samtidigt
som Kina attackerar Taiwan?
Dessa båda Stormakter
har ju Krigsövat tillsammans
Med ca.300.000 man
Och båda Länderna
Stöder ännu Nordkorea
Världens mest människo
-fientliga regim. Helt
Kallblodigt av "strategiska
skäl" Det är bra att sända
Varningsignaler till dessa
För tillfället båda krigstokiga
Härskare!
2021-11-25

  Koloristen VIP
Sverige har tagit ställning för ryssfientliga parter.
2021-11-25

  Jeflea Norma, Diana. VIP
vad fan gör Sverige?
2021-11-25
  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP