Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Trött på polarisering kring vem som är förövare och vem som är offer - Vill se mer generalisering och fokusering på människofrid som gäller oavsett kön, ålder eller andra skiljaktigheter mellan människor!


Även det allra vackraste ...

... blir fult 
och synnerligen vämjeligt
under tvång
och
hot om
våld 
- fysiskt eller psykiskt ...

Men även om
själen i sig
kan pressas

så kan den inte tvingas
till någonting 
den själv ej vill eller önskar

Men kärlet ...

Kärlet som härbärgerar själen
kan bortom de flesta skälen
vilka inte ens är 
begripliga för själen

Till den grad
att själen till slut väljer
att förbereda sin avfärd
då den ej orkar stanna kvar

i det som kommit att bli
i relation till det om en gång var ...

Världen är inte ond i sig!

Men det finns en del
som inte kan eller vill
se att det är fel

och som ej finner några skäl
till att värna en vacker själ

Ty de ser blott 
ett frestande skal
som inte har något annat val
än att göra precis som de vill

Och tyvärr ...
... är det allt för få
som även om de ser på
väljer att se vad som pågår
men inte vill blanda sig i
utan sänder ut
en tydlig signal 
till den som inte har något val
att deras brist på vilja
att den utsatte från
sin förövarre skilja
... är fullständig och total ...

Allt för många 
som hör eller läser 
rader som de här
tycker att jag är
lite väl orättvis
på allt för många
sätt och vis

Den kommentar 
som ofta blir enda svar
är

- Det är ju inte mitt ansvar ...
... så jag har ju inget annat val ...

Enligt min mening
är ansvar och valmöjlighet
till att bistå och förhindra
att sådant här sker

någonting som i förening
med medmänsklighet
en gnutta empati
och curage nog 
att ta ställning
mot det vi hör och ser

vilket vi så uppenbarligen
ser, förstår och inser
intet är annat än rent vansinne
att vi ens låter det få ske ...

Och märk väl
kärlet som härbärgerar
en vacker själ
kan mycket väl
tillhöra
en kvinna som en man
en yngling som en åldring
eller ett barn likväl ...

Att se på 
under passiv tystnad
är någonting 
för vilket det i min värld
inte någonsin finns
något som helst
godtagbart skäl!

 

 

 

____________________________
Publicerad här tidigare i oktober 2012
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 80 gånger och applåderad av 7 personer
Publicerad 2021-11-26 06:50Bookmark and Share


  Bengt H VIP
Jag vaknade härom månaden av ett drama inne hos min granne. Men jag vet inte vad jag skulle ha gjort. Tanken slog mig inte att ringa efter hjälp. Jag ville bara somna om. Jag ursäktade väl mig med att jag inte vill bli ovän med min granne och att det kan lösa sig utan inblandning utifrån.
2021-11-30

  Kungskobran VIP
Det kan finns situationer där det kan vara nödvändigt för att rädda sitt eget liv
2021-11-26

  Solstrale VIP
Att skydda och helga livet är givet - du som inte vågar ingripa - betänk - ett liv hade kunnat räddas med så mycket som tre siffror och några få ord... 112 och skicka hjälp till... Så hade hela mitt och barnens liv sett helt annorlunda ut som exempel... Så att bry sig betyder oftast inget stort ingripande, bara detta. Och du som gör så räddar liv! Det borde läras ut!
2021-11-26
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP