Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


© Ingår i "Kritik och verk" som underlag för studiet i spektakulär litteratur.


DET FASCISTOIDA GUDSBEGREPPET

Att makten utgår i arv på släktled efter
släktled i en nepotismens korrupta hand-
slag däri auktoritära förebilder ur den
konservativa författning Gud själv stipu-
lerat var bara ett av den fransk-italienske
diplomaten och skriftställaren Joseph De
Maistre`s(1753-1821)ståndpunkter med
tydlig beläsenhet av Niccolo Machiavellis
(1469-1527) bibel Fursten som folket inte
veta sitt bästa och bör tämjas som vild-
hästar för en tro utan vetenskap och indi-
viduellt tänkande.

Maistres eget intellekt föreföll vara förstel-
nat där han hårdnackat ignorant avvisade
all filosofiskt och vetenskapligt nytänkande
eftersom ondskan var av Gud själv uppfunn-
en som en nödvändighetens självändamål
till att kunna se dess motsats där synden
bestraffar sig själv,
medan han efterträds av ännu en furste i
den italienske poeten och politiske agitatorn
Gabriele d´Annunzio (1863-1938) som var
den vilken sådde de flesta fröna i den italien-
ska fascismens jordmån med lite hjälp av gud.

Däremot ansågs han opålitlig och inte äkta
utan var en karriärist och våghalsigt flygaress
som ofta övergav det han uppnått för nästa
mål.

Denne patriotiske anhängare av nationalismen
närde emellertid en blind beundran för det som
var på modet vars chauvinism visade på motsat-
sen till den altruism han gav sken av.

I hans poesi finns tydliga influenser av fascismen
vilken väl låg i tiden för det politiska klimatets
litterära uppfostran men några konkreta belägg
för att han skulle vara en politisk poet finns inte.

~
Övriga genrer (Essä/Recension) av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 66 gånger
Publicerad 2021-11-30 19:28Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP