Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Nej, ingen vetenskaplig skrift om Aspergers syndrom utan en erfarenhetsbaserad mix med faktisk dokumenterad kunskap kring kognitiv oförmåga att känna empati och dess konsekvenser ...


Empati ...

... är en grundläggande 
kognitiv förmåga
vi har inom oss 
vilken utvecklas i samspelet
mellan mor och barn under amningen
primärt men också i allt det andra
som sker i samband med
interaktionen förälder och barn ...

Empati är grundläggande
och en förutsättning för
att vi ska kunna bilda samhällen
och fungera tillsammans
så som vi till stora delar gör idag

Förmågan att känna empati
förhindrar oss från att bli
fullständigt självupptagna
och rena fullblodsegoister
vilka tar för sig utan hänsyn
till andras känslor eller hur
det påverkar andra på andra sätt

Det är dock blott ett skrap på ytan
vad avser hur empati påverkar 
och inverkar på våra liv
men också på våra relationer 
till varandra ...

Aspergers syndrom
är i grunden den diagnos
vilken bygger på just 
avsaknaden av den kognitiva förmågan
till att kunna känna empati

Diagnosmetoderna har dock utvecklats
och av olika skäl har kriterierna för Asperger
vuxit i antal genom åren
Till våren försvinner Asperger som avskilt
diagnosbegrepp 
Någonting som ej förvånar mig
då orsakerna till att barn saknar
eller förlorar den kognitiva förmågan
till att känna empati
är för känsliga 
- främst politiskt och samhällsekonomiskt -
för att tillåtas komma upp fullt ut till ytan

Det skulle nämligen röra om 
en hel del för mycket i 
den genus-debatt-överkryddade grytan

Utifrån att ha drabbats av konsekvenserna
av vad det innebär att en högfunktionellt fungerande individ
saknar denna kognitivt grundläggande förmåga till 
att kunna känna empati ...

... har jag dock med tiden börjat tänka om
och se att det finns fler nyanser än 
det diskussionerna handlat och handlar om

Jag tror inte längre att denna bristande
kognitiva förmåga att känna empati
verkligen utgör ett funktionshinder
i alla dessa drabbade individers liv

Att sakna kognitiv förmåga till att känna empati
kan bli ett funktionshinder över tid
för den som inte får lära sig att hantera det
och får till sig verktyg för att kunna fungera
inom de stipulerade samhällsramarna
och kunna leva i ett fungerande familjeliv ...

Men så är det då de som i och för sig saknar förmågan
men där denna brist ersatts av någonting helt annat
vilket inte kan samexistera med förmågan till empati
Där empatin i sig hindrar dig och mig
från rätt många olika typer av handlingar i våra liv
är det för dessa individer tvärtom så
att det vi vanliga känner in hos andra
och som väcker vår empati
hos dem sätter igång processer 
vilka ger dem en kick eller flera
som ger näring åt deras mentala belöningssystem

Att sakna förmågan som begränsar oss vanliga dödliga
i våra dagliga liv så som det gör
och vilket vi alla bör vara evigt tacksamma för ...

... är för dessa andra en tillgång 
och jämväl en konkurrensfördel
vilken ger dem frihet att göra 
mångt och mycket av allt det
som vi vanliga dödliga 
ofta brukar alkohol och andra droger
för att vi ska kunna släppa på våra mentala spärrar
för att kunna göra då och då 
- utan alla vanliga hämningar, som det så ofta sägs -

Men med full mental kontroll över sitt medvetande
och sin tankeförmåga ...

Det skrämmer mig inte så lite att 
utvecklingen kring medvetande kring Aspergers syndrom
kunnat få urvattnas och späs ut genom åren
till den grad att den nu ska upphöra som 
diagnosbegrepp 
Det var illa nog när den fick allt fler
kriterier vilka saknar verklig anknytning till 
vad det i grunden handlar om  ...

Nu blir det än svårare att ens identifiera
och än mindre kunna skydda sig mot och hantera
dem som saknar den kognitiva förmågan till
att kunna känna empati - Och då avser jag 
primärt dem som till hör den av mig ovan
sistnämnda beskrivna kategorin
vilka ej ens kommer i närheten av 
att ens bli föremål för utredning av diagnosen ...

Men för dessa individers framtida möjligheter
lyder prognosen:
- Lysande utsikter till nya utvecklingsområden

För oss andra dödliga: Be en stilla bön att 
du inte kommer i vägen för någon av dem i ditt liv
och än mer för att du inte hamnar i deras våld
eller på annat sätt blir beroende av dem ...

 

 

 

____________________________
Tidigare publicerad här i oktober 2012

 
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 45 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2021-12-01 03:05Bookmark and Share


  Kungskobran VIP
Psykopaterna icke att förglömma
2021-12-01
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP