Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


DEMOKRATISK DIKTATUR

Att i ett slutet sällskap upprätta egna lagar
och förordningar beträffande yttrandefri-
heten där det personliga godtycket beskär
yttrandefrihetens stadfästa stadgar i enlig-
het med deklarationen för mänskliga rätt-
igheterna tenderar förvandlas till demo-
kratisk diktatur.

-
Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 66 gånger
Publicerad 2022-01-05 15:55Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP