Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Ur "Kritik och verk"


POPKONSTENS GURU

För de som sätter värde på sina verk genom
att skydda dem ifrån upphovsrättsintrång,
kopiering och dubbelexponering kan genom
licentiat köpa rättigheterna till dessa vilket
gör gällande att vem som helst helt legalt
äga rätten köpa annans verk att utnyttjas
fritt under förutsättning parterna är överens
i enlighet av tryckfrihetsförordningens stad-
gar om vem som äga upphovsrätt förvalta
ett verk.

Det är likadant som när någon inmutar en
domän på internet mot viss avgift eller köper
en bok som gör dig till rättmätig ägare.

Dock bör det finnas gränser hur mycket någon
är i stånd att förminska sin egen status som i
exemplet nedan där han mer representerar
dåligt föredöme för konstens pionjärer.

En känd konstnär Andy Warholl (1928-1987)
gjorde sig känd just genom att förvanska och
kopiera efter eget huvud kända produkter och
foton av kändisar som Campbells soup,Elvis,
Monroe,Mao mfl.som ett ytterst dåligt exempel
på den egna konstnärliga improduktiviteten
och det är inte ekonomiskt möjligt Warholl
som fattig konstnär ägde det kapital som det
krävdes till att köpa rättigheterna till varumärket
Campbells,Elvis,Monroe,Mao osv,
som han förvrängt i sina copycats.
och att därutöver egenmäktigt benämna sig
själv som illustratör bör för att låna ett av hans
egna uttryck vara att "var och en kommer i fram-
tiden bli känd i 15 minuter"
med tillägg av att bli bortglömda sedan de upp-
dagats vara copycats och sakna originalitet.

-
Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 102 gånger
Publicerad 2022-01-06 04:06Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP