Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


OM PATENT PÅ UPPHOVSRÄTTSLIGT MATERIAL

Att försäkra sig om att inte göra sig
skyldig till intrång på upphovsrättsligt
material rekommenderas att du lever
efter följande fakta som innebär att
70 år efter upphovsmannens dödsdag
förlorar ett verk sitt skydd och med
det avses inte "när" ett verk fram-
ställdes.

Detta innebär att många av de gamla
mästarna är helt fria att användas
hur du vill,på bokomslag,affischer,
reklam etc, och Da Vinci,Monet,
Rembrandt och alla de andra gamla
mästarna skulle nog känna sig ärade
av att få pryda sig på omslaget till
någon seriöst producerad poesisamling,
roman,musikprodukt eller reklamaffisch.

Men se detta går inte för sig det inte
på poeter.se som är noga med att
medlemmar följer riktlinjer lagar och
förordningar,men som själva inte gör
det eller är dåligt pålästa för samma
lagar gälla på internetsijter som utanför,
och att då hålla sig med egna upphovs-
rättsliga lagar är indirekt odemokratiskt
och liknar mer omvänt demokratisk
diktatur genom inskränkning av med-
lemmars varumärken som de kan äga
licentierad patent på och köpts av ex-
empelvis © vistaprint 2001-2022
eller © Creative Commons-licencierat
material med flera,
där egenskapade layouter,designer av
böcker,visitkort,affischer,vinjetter mm
kan beställas som tryckt material,
vilket ger licentiaten rätten som privat-
person och företag marknadsföra,
publicera och sprida fritt för allmänt
tillgodogörande med eller utan kontro-
versiella avsikter.

Rekommenderar därför redaktionen
att återpublicera undertecknad stöd-
medlems egendesignade bokomslag
till den franska utgåvan av "Le jardin
poetique" med Isbn: 978-91-987002-
8-2 som han äger full upphovsrätt till
i alla delar.

Dess 26 titlar var illustrerade av
författarens egen designade layout
som han äga licencierad patent till
med streck-kodsnummer.

I annat fall kan saken övervägas bli
föremål för att redaktionen själv gjort
sig skyldiga till det de inte vill att med-
lemmar ska bli anklagade för :Intrång
på annans upphovsrättsliga material,
och inför en sådan fight är undertecknad
given vinnare utöver den kränkning det
medfört.

Notarius publicus: Sten Wiking 7 jan 2022
Övriga genrer av NOTARIUS PUBLICUS VIP
Läst 150 gånger
Publicerad 2022-01-07 04:33Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

NOTARIUS PUBLICUS
NOTARIUS PUBLICUS VIP