Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
"Religion är folkets opium" (Marx) "Religion är opium för folket" (Lenin)


RELIGIONENS OPIUM

Att religionen är ett opium
har påståtts av historiska genier.
Karl Marx såg ett behov hos folk i slum
av tröst i religionens drömmerier.

För Lenin var den ett narkotikum,
ett led i överklassens strategier,
när religionens slaveri och liturgier
fick droga folk med evangelium.

I dagens sekulariseringsvåg
gör andra opiater mänskan dum
och religionen är en mindre drog.

Till gudstjänst går i dag ett minimum.
En övre klass behärskar än en låg,
fast religionen tagit slut som opium.


Bunden vers (Sonett) av Ulf Carlsson VIP
Läst 66 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2022-01-09 15:08Bookmark and Share


  Koloristen VIP
Som kristen bör man vara medveten om vilka krafter som låg bakom sekulariseringen och avkristningen av Europa. Då kan man lätt dra sin slutsats.
2022-01-10

  Emanuel Sigridsson VIP
När jag läser din text tänker jag: Att människor alltid måste avgränsa. Och det kopplar på den skola jag har gått i: att det var en engelsk präst som före Marx formulerade sig i samma riktning. Hur tänkte han? Är det någon som vet? Om jag fick veta hur har jag glömt det.
Ville han också avgränsa. Sen låg det väl i tiden (Kant är väl inne i det tänkandet, även vår svenske diktare Geijer). Människor kunde inte finna de svar de sökte i dogmatiska trosläror.

Men den stora frågan blir för mig: vad är religionen i dag. Jag förstår att det handlar mycket om musik - en mindre drog - när det gäller västerländska kyrkor. Och jag tänker att det är en form av tröst. Men det finns ju andra.

En vetenskaplig rapport skulle sitta bra. Finns någon sådan?
2022-01-09

  Roggebogge
"Kritiken har plockat bort de imaginära blommorna från kedjorna, inte för att människan skall bära fantasilösa, tröstlösa kedjor, utan för att människan skall kasta av sig sina fjättrar och plocka den levande blomman"
Karl Marx
2022-01-09

  Guds Son VIP
f.ö var karl marx lite som lenin en förståndig person.
2022-01-09

  Guds Son VIP
själv vet jag att gud finns. behöver ingen klubb att gå till för att be.
2022-01-09
  > Nästa text
< Föregående

Ulf Carlsson
Ulf Carlsson VIP