Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
även utgiven 20180118


ett samtal med två giganterAlbert Einstein och Sigmund Freud, som utspelade sig den 30 juli 1932 i form av brev då Einstein skrev till Freud...
hur kommer det sig att de små grupper, som har politiskt eller ekonomiskt intresse av krig kan locka med sig
ett helt folk i fördärvet.
Måste inte förklaringen vara den att det i varje människa bor en tendens att hata och förstöra. Är det i så fall möjligt att påverka människans psykiska utveckling, så hen blir mera motståndskraftig mot hat- och
förstörelseimpulserna?

Freud i sin tur utgick från att det finns medfödda olikheter
mellan människorna, som indelar dem i ledare och beroende.
Flertalet behöver en auktoritet, som fattar beslut åt dem och som de obetingat underkastar sig.

Freud menade att man borde fostra "ett överskikt av självständigt tänkande, orädda, för sanning kämpande
människor med uppgift att leda de osjälvständiga massorna".

Det naturliga tillståndet skulle man naturligtvis finna i ett samfund bestående av människor som tvingat sitt driftliv att acceptera förnuftets diktatur. Ingenting skulle åstadkomma en fullkomligare motståndskraftigare
mänsklig gemenskap, t.o.m. utan hjälp av känslobindningar mellan människorna.

Dessa skrämmande ord skrevs 1932 det var innan nazismen slutgiltigt komprometterat tron på medfödda
ledare. Det var före den patriarkala familjens sammanbrott, före ungdomsrevolten, före kvinnorevolten, före
nästan allting som - även när det gäller att förebygga krig - är hoppfullt i vår tid.
De båda breven finns med i Klassisk horisont, essayer från fem sekel valda och översatta av Harry Järv
(1960).


De här brevsamtalen är applicerbara även i nutid. En grupp påverkbara människor är lättare att manipulera
med hjälp av lögner, till att i homogen grupp attackera ifrågasättare. Det förekommer överallt i samhällets
olika samhällsskikt.

Fri vers av the wildcat VIP
Läst 18 gånger
Publicerad 2022-01-22 11:37Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

the wildcat
the wildcat VIP