Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Se historien som visar det som händer i nuet


Vart är vi på väg?


Alltför få ser och kan göra något åt processen


Ekologi, energi och ekonomi-kollaps
Precis som människan föds, växer upp
blommar och förfaller finns samma process
i allt, det stora som det lilla.

Medvetenhet, handlar om ansvar och moral
dvs såsom du sår får du skörda.

För att förstå nuet så måste vi vara insatta
och medvetna om historien.

Om alla kunde tänka att aldrig ta mer än
man kan ge tillbaka och samtidigt vårda
det man har. Vara rädd om jorden, vattnet,
luften och energin! Veta hur allt är samman
kopplat i system både inom och utom.

Ju mer komplext ett samhälle blir desto
närmare kollaps. Människorna kommer
längre och längre bort från omvårdandet
och lämnar över det till teknik och maskiner.

Känslan för det naturliga försvinner och man
hyllar endast tillväxt och blomning. Människan
luras att tro att allt ordnar sig bara man äger och
kan förlusta sig och konsumera.

Vårt land är inte längre självförsörjande. Man
förlitar sig på billiga varor och ser inte hur och vad
som finns i det man köper. Manipulationen är i full
gång och siffrorna i tillväxten är det som gäller.

Ett sista försök att få ekonomin att gå ihop blir större
enheter och mindre människor som ska klara av mer
av komplexitet. Läkare, poliser, lärare sitter och
dokumenterar om processer istället för att vårda och
ta hand om verkligheten.

Utarmningen och utnyttjandet av personal skapar stress
och sjukdomar som gör att alltfler blir en belastning i de
redan ansträngda systemen.

I ett samhälle som är i nedbrytningsprocessen ökar
bristen på vård och omsorg på alla nivåer. Våldet
eskalerar och de unga har tappat fotfästet i den tekniska
vardagen och alltför många föräldrar är osäkra i sin roll
som föräldrar eftersom media hela tiden överöser
dem med reklam som är viktigt för att de ska bli omtyckta
och bekräftade.

Människan har överlevt många civilisationers undergång
och är anpassningsbar. Något nytt mer lokalt anpassat växer
fram där närmiljön blir allt viktigare.

Nu är det inte ett rikets/landets undergång utan verkningarna
kommer att bli globala. Systemen som faller sönder drar med sig
ekonomi, ekologi och energiomvandlingar in i ett nytt medvetande!Övriga genrer (Drama/Dialog) av WyS VIP
Läst 67 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2022-01-27 10:58Bookmark and Share


    munskyddslandet
Mycket kloka synpunkter.

Medvetna och modiga människor samlas nu i allt större folksamlingar i svenska städer för att visa på att den svenska djupa staten inte längre agerar för det svenska folkets bästa.
2022-01-27

  Ulf Carlsson VIP
Eskatologisk profetia som fångar upp många dystopiska stämningar i nutiden.
Man kan till viss del sympatisera med textens civilisationskritik, men är det människan själv som är syndabock, eller orsakas den kommande undergången bara av vissa människor och institutioner - vilka då, i så fall?
En annan fråga är vilka de "alltför få" är, som ser vart vi är på väg och "inte kan göra något åt processen".
2022-01-27
  > Nästa text
< Föregående

WyS
WyS VIP