Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Om att vara beroende och söka oberoende och i slutändan förstå " ömsesidigt beroende"


Oberoende, beroende eller ömsesidigt beroende!?

Det ena utlöser det andra när rörelsefriheten
begränsas. Beroenden som axlar för stort ansvar leder
till längtan efter frihet och oberoende!
Vi är ju alla beroende av de fyra elementen jord, luft, vatten
och eld (ljus och värme!)
Lärdomen är att när du föds in i materia på vår planet Tellus
kommer du vara beroende av den näring som ger din kropp
det som driver dig framåt! Du kan fly men aldrig bli oberoende!

När du förstår "beroendet " ur ett djupare perspektiv för bakom
beroendet ser du det ömsesidiga beroendet/ visheten/lärdomarna!
Se konsekvenserna av beteenden ur ett längre djupare perspektiv!

Ekologi handlar inte bara om jorden utan hur alla delar samarbetar
för helheten! Träden, vattnet, jorden, luften, solen utan det ena faller det andra!
Livet är ett! KÄRLEK dvs förståelsen för att vi är en del i denna helhet
som många kallar Gud!

Det är inget fel på vår värld utan hur människor luras av att tro att livet
kan ägas och exploateras utan att förstå det ömsesidiga beroendet för överlevnad!

BALANS och att aldrig ta mer än man ger tillbaka!
Övriga genrer (Drama/Dialog) av WyS VIP
Läst 30 gånger
Publicerad 2022-04-30 12:48Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

WyS
WyS VIP