Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Lite för trött för att redigera och rättstava inatt ... Så ni får ha överseende med eventuella stavfel och andra tokigheter ... Imorgon ska jag kika över det lite mer ...


Kanske är detta inledningen på den sista dagen i mitt liv...

... eller så är det kanske inledningen
på den allra första dagen i det som är
resten av mitt liv ...

Jag väljer att se varje dag
livet skänker mig
som en gåva 
Livet i sig vill ge mig ...

... tillsammans med 
insikten om att det just är
den första dagen på resten av mitt liv
om jag tar till vara på den
och verkligen fyller den med ett innehåll
som för mig har innebörd och mening
vilket i ljuv förening
får mig att ta vara på 
varje liten stund av relativ 
friskhet och lycka
som är mig givet
av det jag känner som livet ...

... Det liv som är en del 
av det Universum 
vars stjärnbeströdda oändlighet
fullständigt absolut och totalt
underbart omsluter
och härbärgerar hela mig ...

... men så även den dig
som är ämnad för mig ...

och alla andra som
jag älskar, tycker om
och bryr mig om
vilka så innerligt mycket
betyder för mig ...

I mitt Universum
finns ju blott bara de existenser,
människor och individer
vilka jag är medveten om
och därmed vet att de existerar
i samma avgränsade del
av oändligheten 
i det Universum jag delar med dem ...

- Men jag vet väl att det finns
så oändligt många fler än de jag känner ändå?

- Absolut, visst är det så!

... Dock är det faktiskt så
att även om jag känner till och vet om
vilken ofantlig mängd existenser
och företeelser som Universum rymmer ...

... så måste jag för såväl min egen skull
fokusera på och prioritera det som är
allra mest väsentligt för mig
vilket i allra högsta grad inkluderar
mina nära och kära
och alla mina vänner och andra som jag känner
vilka var för sig och tillsammans 
skänker min egen existens verklig mening
och som gör att mitt liv känns 
meningsfullt och värt att kämpa för
även när allt för stunden 
kanske ter sig tämligen hopplöst för mig ...

Så som det känns varje kväll
då jag borde gå och lägga mig
men det bär emot
att krypa ner under täcket
med kudden som enda sällskap ...

... i den alltför närvarande 
frånvaron av dig
som är ämnad för mig ...

Men även om det känns lika ensamt
utan dig när jag vaknar 
vet jag inom hela mig
att om jag dig tillräckligt mycket saknar
och dig verkligen vill i mitt liv ...

... så kommer Universum
att påverkas av all den energi
min längtan skapar och sprider ut
så att din längtan efter 
den mig som är ämnad för dig
till slut
möter min längtan efter dig
som är ämnad för mig ...

Och då blir du en verklig existens
och inte blott bara en fantasi
och tankekonstruktion
som min längtan
genererat inom mig ...

Men eftersom detsamma gäller 
för hur min existens blir verklig för dig ...

... så kommer våra tidigare 
två mentalt vitt skilda Universum
att i det perfekta ögonblicket
då du möter och förenas med mig
förenas och sammansmältas
till ett enda gemensamt Universum
vilket kommer att omsluta
och härbärgera 
både dig och mig
och alla dem 
som vi älskar, tycker om
och bryr oss om ...

... Våra nära och kära, 
bekanta och vänner
och alla andra som vi
tidigare var för sig känt
men vilka vi på grund 
av det som hänt
nu båda känner ...

Kanske är detta verkligen sista dagen
för något eller några av alla de
oändligt många Universum 
som finns ...

... Men det som likväl är 
synnerligen centralt
att vi är medvetna om 
är att det Universum vi lever i
i grunden blott existerar mentalt ...

Och om vi känner det svårt att
ta till oss att det är så det faktiskt är
kan det vara till hjälp att betänka
alla de historiska Universum
vi läst om och eller från historien
fått höra talas om och minns ...
... vilka ej längre finns ...

Universum i sig
är och förblir en oändlighet
fylld av oändligt många
avgränsade evigheter
vilka i sin tur
utgör summan av
varierande antal tidsåldrar
vilka rymmer generationer
som genom generationsväxlingar
och traditioner
givit upphov till och skapat
allt möjligt tänkbart och otänkbart
som ens tänkas kan

allt ifrån det som utgör förutsättningarna
som behövs för att vi ska kunna
leva och verka tillsammans 
och kunna skapa de gemenskaper
vi är så beroende av i våra liv
och som vi i samhällen
vilka tillsammans bildar nationer
vilka vi alla var och en lever och verkar i ...

... till de domedagsprofetior och sensationer
som några existenser finner vara det
som skänker dem bekräftelse och uppmärksamhet
vilket uppenbarligen är det som skänker
dem verklig mening och innebörd av värde i deras liv ...

Men utifrån min livsåskådning 
och mitt perspektiv
på Universum som sådant i sig ...

... och hur jag definierar och ser på
det Universum vi alla talar om
men som jag väljer att 
se på utifrån ett mentalt perspektiv
vars relevans och allmängiltighet
högst troligen skiljer sig 
rätt mycket från hur du ser på det
och vad Universum är för dig ...

- ... så är det min övertygelse
och absolut fasta tro
att oavsett vem som får rätt
om vad denna dag
som faktiskt är nu och här
för med sig 
med avseende på om
den utgör sista dagen 
för världen och människan i sig
eller ej ...

..så berör det inte 
det Universum 
vi  lever och verkar i
och som är det Universum
som vi mentalt är medvetna om ...

... Och som defakto är det enda Universum
jag i grunden verkligen prioriterar och bryr mig om!

 

 

 

______________________________________
Tidigare publicerad här i december 2012

 
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 34 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2022-05-16 05:33Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP