Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Det ryska utrikesministeriet insisterar: Amerikanska medborgare med diplomatisk immunitet arbetade i biolaboratorier i Ukraina och artificiellt förstärkte sjukdomar. Författare: Florin Puscas, redaktör


Jag har inte läst något mer läskigt...

Konventionen om biologiska vapen (BWC), eller konventionen om biologiska vapen och toxinvapen (BTWC),

 

I biolaboratorierna i Ukraina arbetade amerikanska medborgare med diplomatisk immunitet, artificiellt förstärkande av sjukdomar. Aktivt i deras genomförande: - Statens forskningsinstitut för laboratoriediagnostik och veterinär- och sanitetsexpertis, Institutet för veterinärmedicin vid Akademin för jordbruksvetenskaper och den centrala sanitära och epidemiologiska stationen vid Ukrainas hälsoministerium i Kiev; - Forskningsinstitutet för epidemiologi och hygien vid Ukrainas hälsoministerium, statligt laboratorium för veterinärmedicin och regionalt centrum för sjukdomskontroll och förebyggande av Ukrainas hälsoministerium i Lviv; - Dnipro Regional Veterinary State Laboratory; - Kherson Regional Center for Disease Control and Prevention; - Laboratoriet för den sanitära och epidemiologiska resorten från Ternopil; - Transcarpathian Regional Laboratory Center vid Ukrainas hälsoministerium i Uzhgorod; - Regionalt laboratoriecentrum vid Ukrainas hälsoministerium i Vinnitsa; - Nationellt forskningscenter "Institutet för experimentell och klinisk veterinärmedicin" i Kharkov. Maria Zaharovas uttalande (automatisk översättning från ryska), publicerat på det ryska utrikesministeriets webbplats: "30 ukrainska laboratorier på 14 orter var involverade i storskaliga militära biologiska aktiviteter i Ukraina. Registreringskortet för motsvarande program undertecknades av den biträdande statssekreteraren för Ukrainas ministerkabinett, V. Polishchuk. Den rättsliga grunden var avtalet mellan det amerikanska militärdepartementet och Ukrainas hälsoministerium om samarbete för att förhindra spridning av teknologier, patogener och information som kan användas för utveckling av biologiska vapen. Kartan identifierar klienten för aktiviteten - Pentagon Threat Reduction Agency - och en lista över biologiska objekt. Anställda som var involverade i driften av farliga patogener i Ukraina var amerikanska medborgare och hade diplomatisk immunitet. Bland dem fanns biologiska vapenexperter som hade etablerat kontakter med ukrainska specialister som tidigare deltagit i genomförandet av sovjetiska militärbiologiska program. Till exempel visar utvecklingen av UP-8-projektet för att studera Krim-Kongo hemorragisk feber och hantavirus att alla allvarliga högriskstudier har genomförts under direkt övervakning av specialister i USA. De erhållna dokumenten tillåter oss att konstatera att ukrainska biologiska laboratorier (inklusive enheter från det ukrainska försvarsministeriets centraldirektorat för hälsa och epidemiologi) har varit engagerade i aktiviteter som syftar till att öka de patogena egenskaperna hos pest, mjältbrand, tularemi, kolera och andra dödliga sjukdomar, med metoder för syntetisk biologi. Instruktioner publicerade offentligt av Ukrainas hälsoministerium från den 24 februari i år. om den snabba avvecklingen av lager av farliga och särskilt farliga patogener som lagras i biologiska anläggningar vittnar om Kyiv-regimens försök att dölja spåren av sådan aktivitet. Analysen av destruktionshandlingarna bekräftar aktiviteten med pest, mjältbrand, leptospiros och brucellos. Endast i Lviv-laboratoriet förstördes 232 behållare med leptospirospatogener, 30 med tularemi, 10 med brucellos, 5 med pest. Totalt - mer än 320 containrar. Nomenklaturen och det överdrivna antalet patogener indikerar en aktivitet som utförs i militära biologiska program, i strid med artikel I i BTWC. Bevis har inkommit om samarbetet med den amerikanska militäravdelningen på två biologiska laboratorier i Mariupol. En preliminär analys av den överlevande dokumentationen indikerar användningen av Mariupol som ett regionalt centrum för insamling och certifiering av kolerapatogenen. De utvalda stammarna skickades till Kyiv Public Health Center, som fick i uppdrag att fortsätta skicka biomaterial till USA. Denna aktivitet har bedrivits sedan 2014, ett faktum som bekräftas av överföringsdokumenten för stammarna. Varför sedan 2014? Eftersom det var en grundlagsstridig kupp som fullständigt förstörde Ukrainas självständighet i antagandet, kontrollen och analysen av relevant verksamhet. Medborgare i USA, Kanada och andra Nato-länder har kommit dit i massor för att leda de grundläggande riktningarna för inrikes- och utrikespolitiken. En destruktionshandling av en samling patogena mikroorganismer från den 25 februari 2022 hittades i det sanitära och epidemiologiska laboratoriet, enligt vilket patogenerna kolera, tularemi och mjältbrand arbetade med. 

En del av veterinärlaboratoriets samling förstördes inte i all hast. Närvaron i hans samling av patogener av sjukdomar som inte är karakteristiska för veterinärmedicin - tyfoidfeber, paratyfusfeber, gas kallbrand, orsakar förvirring och misstankar. Detta kan tyda på laboratoriets deltagande i det militärbiologiska programmet. Det finns all anledning att säga att DTRA:s huvudsakliga verksamhet i Ukraina inkluderade insamling och export till Amerikas förenta stater av stammar av farliga mikroorganismer, samt forskning om studier av potentiella biologiska vapen som är specifika för denna region, som har naturliga utbrott. och kan överföras till människor. För att samla in och studera lokalbefolkningens biomaterial, främst i de östra delarna av landet, levererades 2020 två mobila laboratorier i Donbass. Här var entreprenör för DTRA Black and Veatch. Med hjälp av DTRA, baserat på laboratorier i Kiev, Kharkov och Odessa, genomfördes UP-4-projektet i Ukraina fram till 2020 för att studera möjligheten att sprida särskilt farliga infektioner (högpatogen influensa A H5N1 med en dödlighet på upp till 50 % för människor, samt Newcastlesjukan (fåglar) genom vilda fåglar som vandrar mellan Ukraina, Ryssland och andra östeuropeiska länder. Enligt de inkomna dokumenten planerar den amerikanska sidan också att utföra arbete på patogenerna hos fåglar, fladdermöss och reptiler i Ukraina i år, med en ytterligare övergång till att studera möjligheten att transportera afrikansk svinpest och mjältbrand genom dem. P-781 , UP-2, UP-9, UP-10). Forskning i denna riktning har varit systemisk till sin natur och har bedrivits sedan åtminstone 2009 under direkt övervakning av specialister i USA, även i projekten P-382, P-444 och P-568. En av kuratorerna för denna verksamhet var chefen för DTRA-kontoret vid den amerikanska ambassaden i Kiev. Ett av målen med UP-2-projektet var att identifiera begravningsplatser för döda djur och att ta jordprover från begravningsplatser för mjältbrandsboskap. Med tanke på att den epidemiologiska situationen för mjältbrand i Ukraina var gynnsam, uppstår frågan om de verkliga målen för Pentagons forskning. Låt mig påminna er om "geografiexperterna" i NATO (jag har sett fantastiska människor som tror att Östersjön och Svarta havet är en sjö) - USA har ingen gräns till Ukraina. Jag önskar att jag kunde hitta henne, men nej. Att föra vidare sådana aktiviteter på grund av Pentagons önskan och önskan att säkra sitt land är grundlöst, förgäves. På frågan om vad Pentagon i allmänhet gjorde i ukrainska biologiska laboratorier. Amerikanska militärbiologers intresse av att studera insektsvektorer på boskapsgravplatser är inte oavsiktligt: ??under 2016 års mjältbrandsepidemin. Dessutom den 9 mars i år. I Kherson-regionen upptäckte de ryska väpnade styrkorna tre obemannade flygfarkoster ombord utrustade med 30-liters behållare och utrustning för sprutning av formuleringar. I slutet av april i år. ytterligare 10 av dessa hittades i byområdet Kakhovka. Samtidigt har den ryska sidan tidigare lämnat in dokument som vittnar om Ukrainas försök att skaffa drönare utrustade med sprayutrustning från UAV-tillverkningsföretaget Bayraktar. Mer än fyra tusen personer var involverade i forskningen inom UP-8-projektet. Enligt bulgarisk press dog omkring 20 ukrainska soldater och 200 andra lades in på sjukhus bara under experiment i Kharkov-laboratoriet. Samtidigt är sådant arbete förbjudet i USA, så det utförs av militäravdelningen utanför USA. Var? Där det är möjligt finns det ingen lag - där det inte finns någon att genomföra och följa den lagen. Och det här är Ukrainas territorium. Fakta om att testa potentiellt farliga biologiska preparat på en av de minst skyddade kategorierna av personer fastställdes - patienterna på det regionala kliniska sjukhuset för psykiatri nr. 3 från Kharkov. Information erhölls som avslöjar detaljerna i Pentagons omänskliga experiment på ukrainska medborgare på psykiatriska sjukhus nr. 1 (byn Strelechie, Kharkov-regionen). 

Resultaten av forskningsprojekt relaterade till studier och spridning av farliga dödliga sjukdomar (kolera, smittkoppor, mjältbrand, botulinumtoxiner) har skickats till amerikanska militära biologiska centra. Dessa inkluderar U.S. Army Medical Research Institute for Infectious Diseases, Walter Reed Army Research Institute, U.S. Navy Medical Research Center och Fort Detrick Military Laboratories. De var tidigare nyckelobjekt i det amerikanska biologiska vapenprogrammet. Det är anmärkningsvärt att cirka 2 000 prover av blodserum från övervägande slaviska ukrainska medborgare skickades till USA, såväl som till Storbritannien och Tyskland. Mer än 140 behållare med ektoparasiter för fladdermus - loppor och fästingar - har överförts till Tyskland. Programmen finansierades både direkt genom DTRA under projektet "Countering Threats to Highly Dangerous Pathogens in Ukraine" som initierats av den amerikanska militäravdelningen för perioden fram till 2024 (huvudentreprenören är det amerikanska företaget CH2M Hill), och genom kapaciteten för det ukrainska vetenskaps- och teknologicentret (Ukrainian Science and Technology Center). Totalt har mer än 1,5 miljarder dollar allokerats för genomförandet av bioprojekt under de senaste 10 åren. I synnerhet är Rosemont Seneca Investment Fund, som har minst 2,4 miljarder dollar i finansiella resurser, involverad i att finansiera denna verksamhet. Samtidigt kan dess nära relation med huvudentreprenörerna på den amerikanska militäravdelningen, inklusive Metabiota, spåras. Enligt rapporter, DTRA i början av mars i år. Han informerade Pentagon om att anläggningarna för de amerikanska biologiska forskningsprogrammen i Ukraina är en källa till ökad fara för europeiska länder, med tanke på de pågående fientligheterna på ukrainskt territorium. En ytterligare fara är att den verksamhet som bedrivs i Ukraina i USA:s militäravdelnings intresse med farliga och särskilt farliga patogener, från allra första början har varit föremål för särskild uppmärksamhet från de ukrainska nationalistgrupperna. Under förhållanden av militärt nederlag kan dessa material användas av nationalister för att implementera "den brända jordens taktik". Dessutom, under en speciell militär operation, erhölls material som indikerar avsiktlig användning 2020 av en multiresistent tuberkulospatogen för att infektera befolkningen, inklusive minderåriga, i Slavyanoserbsky-distriktet i RPL, genom broschyrer gjorda i form av förfalskning sedlar. Enligt slutsatsen från Lugansk Republican Health and Epidemiological Station, "... var infektionen av sedlarna troligen konstgjord, eftersom materialet innehåller extremt farliga stammar av patogenen i en koncentration som kan säkerställa infektionen och utvecklingen av tuberkulosprocessen ... ". I sin slutsats konstaterar även chefsläkaren vid Republikanska Tuberkulosdispensären i Lugansk att "... det finns alla tecken på en avsiktlig och artificiell infektion av sedlar med högpatogent biomaterial ...". Vet du vilka tester som nu genomförs på ukrainska medborgare som anländer till EU-länder? Tuberkulos. Varför? För det är känt vad Natos strukturer gjorde där. DTRA har föreslagit att Pentagons ledning vidtar ytterligare åtgärder för att övervaka den epidemiologiska situationen i Ukraina och angränsande europeiska länder. Om utbrott av farliga infektionssjukdomar upptäcks där, rekommenderas det att de omedelbart anklagar Ryska federationens väpnade styrkor för "attacker på forsknings- och medicinska institutioner" eller kopplar dem till "ryska sabotagegruppers agerande". För detta ändamål har de nödvändiga kanalerna för interaktion med Pentagon-partner i Ungern, Polen, Rumänien och Slovakien redan etablerats. Enligt tillgänglig information har DTRA bett det ukrainska försvarsministeriet och hälsoministeriet att säkerställa en garanterad förstörelse av allt återstående material relaterat till pågående biologisk forskning i Ukraina. 

Medborgare som nu befinner sig på EU-ländernas territorium, inklusive ett stort antal människor som lider av tuberkulos, är inte offer för luftangrepp på forskningscentra i Ukraina "under Pentagons vingar". De utsattes inte för något av detta. De är bara bärare. Eftersom denna verksamhet utfördes av USA på territoriet i det land där de bodde. Byrån fruktade att information om resultaten av experimenten skulle tolkas av det internationella samfundet som ett brott mot BTWC av USA. Det mesta av dokumentationen togs bort från laboratorier i Kiev, Materialet som mottagits av Ryska federationen tillåter oss att dra en otvetydig slutsats att i biolaboratorierna på Ukrainas territorium, i Rysslands omedelbara närhet, har utvecklingen av biologiska vapen genomförts med stöd av amerikanska privata företag anslutna till den amerikanska militäravdelningen. Den brådskande förstörelsen av särskilt farliga patogener var nödvändig för att förhindra upptäckten av kränkningar av artiklarna I och IV i BTWC. Giltigheten av Ryska federationens upprepade uttalanden om USA:s och dess allierades militära biologiska aktiviteter i det postsovjetiska rymden i samband med genomförandet av BTWC bekräftas. Vi förbereder för att aktivera de mekanismer som anges i artiklarna V och VI i BTWC, enligt vilka konventionsstaterna måste samråda med varandra för att lösa alla frågor som rör syftet med konventionen eller genomförandet av dess bestämmelser, och för att samarbeta i dess genomförande. någon undersökning av eventuella överträdelser av BTWC:s skyldigheter."

 

 
Övriga genrer (Essä/Recension) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 45 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2022-05-21 23:37Bookmark and Share


  Jeflea Norma, Diana. VIP
LIVEUPPDATERING Kriget i Ukraina, dag 87. Ryssland förbjuder mer än 960 amerikaner att komma in i landet
2022-05-22
  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP