Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Är vi alla villiga att bli fattigare för klimatet?

En av vår tids största frågor är klimatförändringar och den pågående klimatomställningen.
Vi ska sluta använda fossila bränslen och övergå till förnybar energi.

Sveriges elproduktion består till största del av vattenkraft och kärnkraft. Tillsammans svarar de för tre fjärdedelar procent av den totala produktionen av el. Resten produceras av vindkraft, kraftvärme och kondensvärme. Mer vindkraft planeras dock att byggas ut i landet och om det genomförs så betyder det att Sverige i framtiden får större del av sin el från väderberoende vindkraftsparker som är både kostsam, högljudd och som tar upp stora ytor mark.

Vi ska även minska vårt koldioxidutsläpp genom att sluta köra fordon som är beroende av bensin och diesel för att rulla på vägarna. Ett sätt att nå detta mål är genom att instifta lagar och regler för företag som säljer fossila bränslen. Reduktionsplikten är en sådan lag som tvingar företag som säljer bensin och diesel att minska utsläppen av växthusgaser. Detta görs genom högre blandning av förnybara bränslen men kan även uppfyllas genom effektivare produktion. För gemene man som står och tankar så innebär reduktionsplikten ett högre pris vid pumpen och kan liknas vid en dold skatt på drivmedel.

Dessutom så ska vi alla minska vår köttkonsumtion. Vi ska sluta äta organiskt kött från nötkreatur, kyckling och fisk. Istället så ska vi få vårt nödvändiga protein från närodlade insekter och kryp.

Till sist så ska vi alla, vi som verkligen vill göra en insats för klimatet. Vi ska sluta skaffa barn.
År 2017 publicerade klimatforskaren Kimberly Nicholas och hennes kollega Seth Wynes en rapport vid Lunds universitet i vilka individuella klimatanpassningar som framhävs i gymnasieungdomars kurslitteratur. För att ta reda på vilka anpassningar som ger bäst effekt, i termer av minskade koldioxidutsläpp, gjordes en sammanställning av beräkningar från 39 olika källor. Resultatet föreslog fyra framträdande utsläppsbovar: köttkonsumtion, flygresor, bilkörning och att skaffa ett till barn.
Det sista alternativet visade sig dock vara långt mer effektivare än de andra tre. Hela 58,6 ton koldioxid kan besparas varje år genom att avstå att skaffa ytterligare ett barn.
(Baserat på beräkningar om framtida ättlingars utsläpp utifrån dagens konsumtionsmönster.)

Så om du är en sann miljökämpe som värnar om koldioxidutsläppen och den biologiska mångfalden så är det detta du behöver offra för klimatet.
Skapa | Skriva av Eros Elton VIP
Läst 50 gånger och applåderad av 3 personer
Publicerad 2022-06-10 06:28Bookmark and Share


  Koloristen VIP
Framför allt kan politiker och andra "experter" som kommer med dessa förslag själva leva som de lär i stället för att moralisera över andra och så komma ur sina trygga, helvita medelklassbubblor och vidga sina vyer. Trollpackan Stenevi kan f ö få bo i ett utanförskapsområde under ett halvår så hon får uppleva sitt älskade "kaoz" IRL.
2022-06-10

  Optimisten VIP
Där kan Indien, Afrika och Asien gå i bräschen för att föregå med gott exempel.
2022-06-10
  > Nästa text
< Föregående

Eros Elton VIP