Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Kosmisk medvetenhet om regler som är universella!


Religionsfrihet som leder till förtryck

Vem skrev skapelseberättelsen?
"Mose"boken/ hur fick han dessa uppgifter om
hur skapandet gick till?

Varför skapades inte mannen och kvinnan
som en enhet dvs man/kvinna som jämställda
och beroende av varandras olika egenskaper?

Varför lades skuld och skam på kvinnan som
lurades av ormen att de skulle äta av kunskapens träd?

Varför framstår kvinnan som en förförisk? Varför kan inte
mannen hantera sin sexualitet, utan enligt bibeln åt frukten
förförd av kvinnan?

Vi befinner oss år 2022 och religioner vidmakthåller en ordning
som skrevs under en tid där man inte var medveten om allas
ansvar för livets fortlevnad!

Vem äger makten idag?

Det behövs en stor revolution och en global medvetenhet för att rädda vår planet.
Rotfästet för vår överlevnad. Det börjar med skapelseberättelsen där jämställdhet mentalt, känslomässigt och fysiskt måste bli medvetet!

Kosmiskt medvetenhet handlat om ANSVAR!
Levnadsregler som gäller alla som lever på denna planet!

Kvinnan och mannen måste fostra sina barn i medvetenhet de små osynliga tingen är lika viktiga som de synliga stora!

Alla system hänger ihop. Om man skadar länkarna i kedjan kommer
förändringar skada helheten!

1. Ta aldrig mer än du ger tillbaka dvs fysiskt, mentalt och känslomässigt!
2. Som man sår får man skörda. dvs ord och handlingar går alltid tillbaka till sändaren!
3. Det som skapats måste underhållas för att bibehålla livslängd. I skapandet måste hela tiden en underhållsplan finnas med fr början!
4. Skolan ska vara en plats där livsreglerna ska finnas levande i undervisningen dvs barnen visas ansvar i direkt handling genom läran om ekologi och samlevnad
där man berättar och tillbringar en del av undervisningen naturnära!
5. ALLA har ett ansvar för omvårdnaden och att ARBETA och ge av sin kraft tillbaka till det vår planet som ger av sina tillgängliga resurser!

Religioner och kulturer som använder förtryck, våld och kontrollerar genom makt och förnedring måste förändras genom kunskap om " helhetssyn"
Reglerna 1,2,3 4,5 ska följas för planetens överlevnad!

Man kan aldrig föda fler än man kan ta hand om/ resultatet blir utarmning och fattigdom!


Övriga genrer (Drama/Dialog) av WyS VIP
Läst 52 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2022-08-07 15:51Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

WyS
WyS VIP