Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Foto från eget album


Väljandet och levandet är inget att hatta sig igenom

 

Riksdagsvalet har troligen tagit upp mycket av allas vår tankeverksamhet nu under september månad. Eftersom jag arbetade som röstmottagare i en vallokal i Sävedalen fick jag erfara den stora paletten av valmöjligheter i årets partiflora.

Enklare var det verkligen under frihetstiden på 1700-talet då Hattar och Mössor utgjorde Sveriges två första riksdagspartier. De båda partierna företrädde - lite förenklat uttryckt - olika samhällsgrupper. Hattarna var främst adelns parti, medan mössorna i första hand representerade de lägre stånden.

Apropå huvudbonader går mina tankar även till Edward de Bono (1933–2021) brittisk psykolog, filosof och författare som framför allt är förknippad med teorier kring kreativitet, lateralt tänkande samt proaktiva och reaktiva tankemönster.

Edward de Bonos metod ”Six thinking hats” är utvecklad i syfte att få en grupp eller individ att angripa ett problem från flera håll – som en gemensam aktivitet. Tekniken är effektiv och får människor att tvinga sitt tankesätt utanför det gamla invanda mönstret som är det laterala tänkandets grundfunktion.

Tanken med de Bonos hattövning är att gruppen ska tänka tillsammans från endast en vinkel åt gången. Hela gruppen sätter, bildligt talat, på sig en hatt i taget och varje hatt har en specifik tankeegenskap; gul för positiva tankar, grön för kreativitet, svart för negativ input osv. Samtliga i gruppen resonerar sedan kring problemet ur ett gult, grönt respektive svart perspektiv.

Skolor från över 20 länder har inkluderat de Bonos tankeverktyg i sin läroplan. Blekinge kommun är ett exempel från vårt land på hur ”Six thinking hats”- tekniken kan användas i all utbildningsversamhet.

Kanske är tekniken användbar som ”metod för att knuffa tänkandet ur sina invanda hjulspår” för våra ”färglagda ”politiker särskilt när motståndarnas retorik tenderar att bli för enkelspårig. Jag kan rekommendera De Bonos rikliga bokutgivning för alla från föräldrar till lärare och studenter. 2020 markerade 50-årsdagen av lateralt tänkande (1970) och 35-årsjubileet av sex tänkande hattar (1985).

Att byta tankesätt i en föränderlig och allt snabbare värld där inflation, el-priser, krig i Europa och därmed handelssanktioner spelar med alla jokrar kvar i leken kan ta sig många uttryck. Läser e-SVD i min dator och noterar att kända välbärgade samhällsprofiler boende på Östermalm har börjat rösta på ”röda” partier i det senaste valet och att rika familjer överallt har börjat ”smyghandla på Willys”.
Övriga genrer (Kåseri) av Lars Thorelli VIP
Läst 33 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2022-09-16 11:38Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Lars Thorelli
Lars Thorelli VIP