Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
29 september 2022


Urväsen

Nu är skaldemjödet
undangömt
i jättars grottor

och handen min
väntar på att famna
örat din
på muggen

och föra drycken
mot munnen
för att fylla
skaldemannen
med visor och runor

som kväder om forna fäders
urgamla sanningar och sånger
om mystiska gudar och drakar

och örnar och björnar
och magi och mystik
och myter och mutor

som väller i väven
vi kallar vår värld
här på jordagården
i mannens härligt
färgade, frodiga rike,

där ovan väntar höken,
där nedan längtar röken,

men klunken
den saknar
min torra hals
som får dansa
sin egen norra vals

i tystnad här
i väntan
på ett infall
att valla
min penna
till sitt gröna
betessvall

där kråkfötter flyger fritt
och korpnäbbar kraxar vitt
fram heliga tomma tankar

som förgyller vistelsen för själen
som vill förenas med stiftelsen
som skapats för trälen av Allfader Gud
som bär upp vår eviga skrud

och som skänker rikedomar
till de som redan andligt rika är
och dömer de fattiga för att de förbannar
och lever som onda väsen och svär

sin egen skapare, samtidigt
som de dyrkar sin tankemakare
och faller djupare i drucken sömn

och lyssnar på de mörka
sömmars stickade lögn
som fyller håg med hat
och marans drömmar
om gudarnas dom

och ätternas
slutliga strid
som skall stå
och göra en stum

när tidens vingar är inne
att försvinna in
i trädets näste
för att där ruva
nästa rikets årliga ring

som kläcker göken
vars läte klingar
likt en klocka in

den nya tidens vind
att vända våra våndor
från onda ovanor
till Gudagoda vanor

som vattnar
det heliga knoppande träd
som, när det sedan
slutligen falla skall,

väcker vår ursjäl
ur det kosmiska livets drömvall
som gömt vår vistelse
i vår gräsligt sköna
skröna till verklighet

och vi fortgår då
att vara och vandra
som det eviga urväsen
vi alltid var och är.

Nu har strömmen
av mystik
talat sin lyrik
och punkten sätts nu här
som alltid när

runorna
slår en tillbaka
till den värld
vi är här
för att vaka,

tills vi lämnar
denna lera helt nakna
för att i nästa era vakna

i en bädd,
klädd
i de sanna
trådarnas
ödessärk.

Ja, här kan vi vila
och nyfiket skåda
in och ut i vårat underverk.
Fri vers av KPJ Sundquist VIP
Läst 23 gånger
Publicerad 2022-09-29 17:52Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

KPJ Sundquist VIP