Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


SANNINGEN OM VERKLIGHETEN BAKOM ROUSSEAU

Att bokförlagens,filmbolagens och skivbolagens
agenter är måna om att lansera sina produkter
med intalande marknadsföring för offentligheten
utelämnar oftast sanningen bakom verkligheten.

Jean-Jaques Rousseau 1712-1778 hade turen
bli född under franska upplysningstidens mest
blomstrande epok däri hans fria tanke växlade
in på dels samhällsomstörtande tankeverksamhet
i samhällsföredraget och statsrättens grundprin-
ciper 1762 och om hans teoretiska syn på barn-
uppfostran i Emile 1762

Dessa två böcker har ingen relation till Rousseau
själv utan här utgörs distinktionen mellan författ-
aren och privatpersonen tydligt där hans egna
barn aldrig fick åtnjuta den uppfostran som besk-
rivs i Emily utan övergavs som hittebarn till ett
sjukhus för i en kvinnas vård skulle de riskera bli
manipulerade och vändas emot fadern.

Slutligen nödgades han fly ifrån det samhälle han
själv kritiserat och hädat.

-

-
Övriga genrer av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 31 gånger
Publicerad 2022-10-01 20:46Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP