Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Senaste dagarna har jag hamnat i diskussion kring detta ämnesområde utifrån de allra mest vitt skilda aspekter ... Därav detta flöde ... - Tidigare publicerad här i mars 2013 men saknar bäst före datum ...


Om separationer ...

... finns det 
rätt mycket 
att skrifta om ...

Separation 
kan till sin natur
skilja sig åt
beroende på situation
men kan likväl per definition
sammanföras 
under en och samma
gemensamma huvudetikett

- Sorg

Att skiljas från någon
eller något
man verkligen älskar
och eller tycker om
är inte smärtfritt i sig ...

Men det är 
heller ej
smärtfritt att skiljas
från vanans makt
oavsett om det är
någonting positivt
i vårt liv
eller om 
det är någonting negaitivt
vi vant oss vid
trots att det är någonting
ingen någonsin borde
behöva vänja sig vid ...

Just nu tänker jag närmast på
den sorg
vilken drabbar oss när vi 
förlorar någon i vårt liv
genom olyckshändelser
sjukdom eller liknande
vilket rycker bort 
den vi älskar från 
det liv vi levt tillsammans i ...

Vårt kognitiva ramverk
- vår inre karta över vårt
framtid liv ...
med förväntningar, förhoppningar
önskedrömmar och målbilder
över vart vi tänkt oss befinna oss
på vägen genom och i olika faser
i vår gemensamma framtid ...

Denna livskarta 
där vi själva 
och den vi nu förlorat
utgjort själva kärnan
och tillika drivkraften,
förlorar plötsligt
och synnerligen oväntat
all sin mening
och känns tämligen obsolet ...

Framtiden 
och vad den innebär
för vårt liv
blir någonting 
om vilket vi ej
längre någonting vet ...

Den sorgbearbetningsprocess
vi behöver gå igenom 
för att hantera de känslor
som vår förlust innebär för oss
är på intet sätt
alls någonting som är lätt
Men med tillräckligt med tid
och vänner som man känner
ger en stöd och inklusion
är det en process vilken
ger oss förutsättningar
för att klara oss igenom
denna innerligt oönskade situation ...

- Du klarade av det riktigt bra!
Nu kan du gå vidare med ditt liv ...

är det vi får höra, vilket bekräftar
att vi klarat av denna kris i vårt liv
och nu är redo för morgondagen ...

Men sorgbearbetningsprocessen
blir oftast någonting som handlar
mest om den känslomässiga separationen
vilken är nödvändig att klara av
för att inte gå sönder helt inom
och för att kunna gå vidare ...

... Det inre kognitiva ramverk
vilket utgjorde den mentala kartan
över såväl
vårt aktuella 
som
vårt framtid liv
är dock inte lika lätt
att rita om
utan ligger på ett sublimt plan
kvar oförändrad 
och eller möjligen
ej tillräckligt redo
för verklig förändring ...

För att kunna gå vidare
och bygga upp sitt liv igen
för att kunna fortsätta 
avnjuta det livet har att bjud på
måste vi förr eller senare
hantera den allra svåraste 
sorgbearbetningsprocessen

- Separationen från det
kognitiva ramverk 
vi skapade tillsammans
med den som nu ryckts 
bort ur vårt liv ...

Sorg.se
brukar jag rekommendera
för att få tillgång till
en synnerligen kvalificerad
och lättanvänd självhandledning
i sorgbearbetning ...

Den boken rymmer 
många kloka och väl genomtänkta
tips och råd 
om hur  man kan hanter olika former av sorg
- så även denna den allra svåraste delen
vilken vi sällan eller aldrig 
ens tänker på 
och som vi kanske just därför
än mindre pratar om ...

Behovet av att separera
från  en befintlig
inre kognitiv ramverkskonstruktion
för att rita om den mentala kartan
och anpassa/förbereda den
inför en ny ännu okänd framtid
är inte en situation
vilken enbart drabbar den
som förlorat någon genom 
att den ryckts ur livet ...

- Samma separationsbehov
finns och är än mer väsentligt
i de situationer där vi
i livet skiljer oss och separerar
från varandra för att leva
skilda framtida liv 
var för sig ...

Skilsmässan 
och att flytta isär
blir analog med 
sorgbearbetningsprocessen
vi går igenom för att
känslomässigt kunna gå vidare
efter att ha förlorat den vi älskar
genom bortgång ...

- Emedan det kognitiva ramverket
oftast förblir detsamma
sublimt intimt inom oss
trots att vi flyttat isär
och fysiskt och juridiskt helt skilda
och separerade är  ...

Men behovet av att separera
från den tidigare
kognitiva ramverkskonstruktionen
för att rita om den mentala kartan
och anpassa/förbereda den
inför en ny ännu okänd framtid
är så innerligt mycket väsentligare
i denna situation ...

- Ty det handlar om två individers
framtid liv ...

... och inte alltför sällan även om 
de gemensamma barn 
och deras framtid
utifrån det som hänt ...

Berör bara detta ämnesområde
på ett ytligt plan här och nu ...

- Mitt syfte är främst att göra dig som läsare
medveten om att sådana här situationer finns
och är någonting som drabbar oss alla
 i olika grad och på olika sätt 
under de liv vi lever ...

Oavsett hur, var och på vilket sätt
vi lever våra liv!

Min övertygelse är
att det är lättare att möta såväl
sådana här situationer
när de överraskar oss i våra liv
om vi är medvetna om att de 
kan uppstå och ofrånkomligen 
så också kommer att göra ...

Men även om det inte finns någonting
vi i grunden kan göra
för att förhindra att det händer
som vi helst önskar ej ska få hända
så är just medvetenheten och insikten om
att det är någonting vi faktiskt kan
hantera och gå igenom 
för att så småningom 
kunna gå vidare i våra liv
någonting som kanske åtminstone
gör det lite lättare ...

... när det finns någonstans att vända sig
för att få stöd och hjälp
med att få igång och hantera
sorgbearbetningsprocesserna
som vi måste genomgå
för att ta oss vidare  ...

 
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 43 gånger och applåderad av 7 personer
Publicerad 2022-11-27 22:35Bookmark and Share


    ej medlem längre
du är väldigt klok. min pappa dog för 7 år sen han levde som ett mysterium han var bra på i princip allting en vidunderlig människa. jag har börjat förstå honom nu. jag försökte ta mitt liv några veckor efter att han försvann men morsan hade det svårare hon har inte träffat nån ny än. tror inte hon gör det faktiskt men vem vet hon flyttade långt söderöver för nån månad sen det blev tomt men den här sajten håller mig levande. jag tog droger säger inte vilka men min kreativitet bara.... försvann. förlora aldrig din röst vad du än gör. vi är kärlek på den här sajten om de bara utnyttjar oss får de väl göra det gud är inte perfekt heller kanske politiskt att säga det men det är sant. alla gör fel gudar och änglar också. de guidar oss på högre nivå det är inte bara jesus det är ärkeänglarna och änglarna och troll och tomtar och älvor och naturväsenden och etervarelser och spindlar och så. jag har inte läst dig mycket förut men du har sån enorm visdom inom dig <3
2022-11-27
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP