Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
https://archive.org/details/cumulative-analysis-of-post-authorization-adverse-event-reports-of-pf-07302048-bnt162b2/page/12/mode/1up


mRNA-graviditetmRNA-graviditet (mRNA-injektion/er under graviditet)
och "safe and effective"-narrativet
vad säger Pfizer
och vad säger Folkhälsomyndigheten?PFIZER (tabell 6):

antalet rapporter totalt: 42.086
varav gravida (unika graviditeter): 270 mRNA-graviditeter (0,64%)

av dessa 270 mRNA-graviditeter saknades, pga ej redovisade orsaker, utfallen i 238 stycken av graviditeterna

Av de återstående 32 mRNA-graviditeterna (270-238=32) som rapporterat utfall
noterades:

- 23 missfall (vilket kan betyda allt från 23 av 270, dvs 8,5% till 23 av 32, dvs 72%, av alla mRNA-graviditeter, mot förväntade cirka 10%)

- 2 förtidsfödda (från och med v. 22+0) som dog under nyföddhetstidens 0-28 dagar, dvs 0,74%-6,2%, mot i Sverige förväntade cirka 0,15%.

-2 missfall med konstaterat dött foster i livmodern (0,74%-6,2%)

- 1 missfall (före v. 22+0) med foster som ej överlevt 28 dagar: (0,37%-3,1%)


FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN:

"Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla gravida erbjuds vaccin mot covid-19.

Det har inte framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination jämfört med andra individer i studier som legat till grund för godkännandet av vaccinerna eller i efterföljande säkerhetsuppföljningar."

Folkhälsomyndigheten lämnar inga referenser till studier som stödjer deras rekommendationer att alla gravida skall vaccinera sig mot covid-19.

Det största bolaget, Pfizer, har nu tvingats publicera dokument som visar att betryggande säkerhetsdata för Pfizers mRNA-injektion hos gravida saknas.Sammanfattning: Det finns inga data som styrker att Pfizers mRNA-injektion är säker att ge till gravida trots att vår myndighet påstår det.
Övriga genrer av Landet utan skugga
Läst 27 gånger och applåderad av 5 personer
Publicerad 2022-11-30 09:19Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Landet utan skugga