Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


VAD SKULLE ÅGUST STRINDBERG SAGT OM AUGUSTPRISETS URVAL

Den slutna krets av bedömare för nomineringar
till Augustpriset är likvärdig Svenska akademi-
ens krumma krets av odemokratisk hantering
av litteraturen där Augustprisets nomineringar
utmärker sig för sk skrivskoleduktigt lärda för-
fattare där tråkighet och enformighet gör läsa-
ren apatiskt dekadent och kanske enbart läser
för läsandets skull som tidsfördriv eller för att
hålla sig au jour med litterära kretsar.

Elektorernas val är inte läsarnas men med lite
journalistisk marknadsföring av fejkat tyckan-
de och soicialkulturell normalisering blir det
accepterat fast utan källgranskning så klart.

De gamla klassiska mästarna är slutkörda som
även de upplevs som tråkig skåpmat att söka
kopiera så världslitteraturen väntar med and-
aktig tystnad i frånvaron av att nya pionjärer
skall bryta ny mark vilket kan bli invecklat för
förläggare och litteraturrecensenter av neofob-
isk karaktär ta till sig.

Vad självaste Ågust Strindberg skulle anse om
dessa prisnomineringar i hans namn vågar man
inte ens tänka på.

-

-
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 83 gånger
Publicerad 2022-12-03 00:55Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP