Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


DEN GRÄVANDE JOURNALISTIKENS ARKEOLOGISKA KÄLLGRANSKNING

Människan är en fascist till sin natur och
de som inte redan blivit det komma att
förr eller senare nödgas bli det i sin över-
levnadsprocesses.

Vad som döljer sig bakom ett sådant kraft-
fullt påstående blir därmed en sak för myn-
digheter för samhälle och beredskap utvär-
dera källkritiskt vem som är avsändare för
information samt ursprungskälla och av
vilken anledning informationen finns dels
vem som tjänar på att den sprids och om
den är relevant samt ifall information har
inlämnats från pålitlig källa,och en pålitlig
källa avgörs ej enbart ifall det rör sig om
politiker eller polis som uppgiftslämnare
för även de är människor med personliga
problem,och överhuvudtaget bör man lita
lika lite på dem som på skådespelare.

Källgranskning bör granska alla källor och
bemötas med skepsis genom att inte enbart
söka efter sådant som redan bekräftar nu-
varande information utan även motsatsen,
i annat fall kan det misstänkas att motsats
är den tillförlitligaste källan.

Denna journalistikens grävande arkeologi
kan i fall där allvarliga brott eller hot mot
rikets säkerhet eller mänskliga rättigheter
jämföras med rättegången i domstol gen-
om att fälla eller fria där uppgiftslämnare
riskerar åtal för att hon lämnat falsk infor-
mation i enlighet av 5 kap BrB 1 § 2 § 3 §.

-
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 180 gånger
Publicerad 2022-12-03 08:13Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP