Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


TANKAR om livet etc...


Vi (mäniskorasen) skiljer oss oss från djuren endast genom det faktum att vi har den intellektuella förmågan att reflektera över vår tillvaro. av någon anledning tycks de flesta normalbegåvade individer behöva något, exempelvis en gud- ett absolut system(en gripande symbol för att överskrida vår belägenhet i tillvaron)/citat jaspers.
Egentligen krälar de flesta i stoftet inför den enda sanna guden= döden, naturvetenskapen har uppenbarligen ej lyckats ersätta den trygghet kristendomen hade att erbjuda den ej upplysta mäniskan. Politik är endast ett sätt att söka skapa en skenbar ordning i vårt sk samhälle. Individen kommer alltid att fokusera sina tankar på den egna livssituationen, samt det egna välbefinnandet.
Vi lever alla av egenkärlek, alla handlingar strävar till att överleva med största möjliga bekvämlighet.Utför någon en altruistisk handling är detta för att framstå som god, inför sig själv eller andra.Att vinna status och pengar har för många blivit den enda meningen med tillvaron.
Tyvärr kan en individ endast sätta sig i stånd att förstå tillvaron utifrån sitt eget intellekt, detta faktum gör i princip alla former av komunikation mäniskor emellan omöjlig. vi tror att vi komunicerar talar med varandra med vanföreställningen att språket ej har gränser.Egentligen för vi alla en livslång monolog med oss själva, då vi ej tycker oss förstå andra mäniskor är vid de tillfällen då vi(omedvetet) inser språkets gränser.
samhället är underordnat individens tänkande, många individer tycks endast intressera sig för subjektiv fenomenologi, dvs=av sin egen upplevelse av en tänkt tillvaro,, ofta begår vi misstaget att att tro, eller tom utgå ifrån att andra uppleversin tillvaro på samma sätt som vi själva, därmed anpassar vi vårt sätt att vara utifrån att så är fallet.
Sanningen, måste betyda att en individ har träffat ett avgörande i kraft av av en tro,(vilken hon antagligen förväxlat med någon form av vetande) objektiva sanningar! (om sådana kan uppfattas av individer)måste otvivelsaktigt sättas in i den enskilda individens subjektiva upplevelse av en tänkt objektivitet.
SAMHÄLLET
Samhället söker skydda sig själv då det känner sig hotat, detta gäller såväl vårt samhälle(läs den lurade sk medelklassen vilken lever på lånad tid) politiker och kapitalägare, polisens enda uppgift är att skydda deras intressen, liv och EGENDOM! Jag vet inget om sanningar, jag skrattar högt
Då det ej går att bemöta detta resonemang,lika litet som det är möjligt att bemöta lögnaktiga politikers sk sanningar(alltid tagna ur sitt sammanhang, kanske är det jag skrev nonsens? dock ser jag ett spår av sanning i i vetskapen om att vi är lurade, av oss själva, ty handlar man inte, kommer tillvaron att handla, då kan man ej påverka sin situation längre, detta är grov försummelse..
INDIVIDENS VÄRDE!
En individ har ej större värde än än , samhället, andra individer, naturen etc tillmäter denna specifika individ.Vilket är det rådande samhällets värdemätare på en individ? ställer denna fråga varje dag.Vilken måttstock använder vi själva då vi avgär andra individers värde? detta vet alla själva. vissa mäniskor tycker sig uppenbart vara mer värda än andra. (ex kungafamilj, sk politiker etc)Visst tar sig det rådande samhället rätten att värdera dessa högre än andra? detta varken kan eller vill jag acceptera, vi måste ta oss rätten att vara lika mycket värda i den mån detta är möjligt
Övriga genrer av peter markurth VIP
Läst 160 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2023-01-10 18:58Bookmark and Share


  peter markurth VIP
tack

2023-01-11

  Alexander Gustafsson VIP
svårt för någon att motsäga sig dessa tankar.
2023-01-11
  > Nästa text
< Föregående

peter markurth
peter markurth VIP