Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Översättningen följer inte rytmen för metoden är annorlunda då jag översätter Poe.


Edgar Allan Poe - For Annie

Gudskelov! Krisen
Och faran är förbi nu,
Och den långvariga farsoten
Upphör till slut.
Och den feber som kallas "Livet"
Erövras till slut.

Gunås vet jag
Att jag saknar styrkan,
Och ingen muskel rör jag
Emedan jag utsträckt i hela min längd ligga'...
Men oavsett! - Jag tror jag gör bättre
I att utsträckt i hela min längd ligga.

Och jag sover så pass lugnt,
Nu i sängen,
Att alla som beskåda mig
Kanhända tro att jag dött sen,
Kanhända börja beskåda mig
Och tro att jag dött sen.

Stönandet och jämrandet,
Suckandet och tjutandet
Äro stilla nu
Med det hemska bultandet
Av hjärtat: ack, det hemska,
Hemska bultandet!

Sjukdomen, illamåendet
Och den obeveklige smärtan
Har upphört med den feber
Som gäckat min hjärna...
Med den feber som kallas "Livet"
Som brunnit i min hjärna.

Och ack! Bland alla tortyr,
Har denna tortyr, som är värst,
Minskat - den fruktansvärda
Tortyren av törst
Efter den naftalinflod
Som varit av Åtrån förbannad först:-
Jag har druckit utur ett vatten
Som släcker all törst:-

Ett vatten som flödar
Med ett vaggvisaliknande ljud
Utur en källa men några få
Meter under jord..
Utur en grotta icke så fjärran
Nere under jord.

Och ack! Man skall aldrig
Säga dåraktigt att
Mitt rum är dunkelt
Och sängen är trång i natt;
Ty människan har aldrig sovit
I en annan säng i natt
Och för att sova måste man slumra
I en sådan säng i natt.

Min plågade ande,
Den förbindligt slumrar,
Förgätande, eller aldrig
Beklagande, sina rosor, de som blomma...
Sina gamla omskakningar
Av myrten och rosor, de som blomma:

Ty nu, emedan den
Så lugnt ligger
Vill den ha en heligare doft
Runt omkring sig, av penséer-
En rosmarindoft,
Blandad med penséer
Med ångra och de fagra
Puritanska penséer.

Och således ligger den i frid och fröjd,
Badande i
Mången dröm om sanningen
Och den fagerhet som finns i Annie...
Dränkt i ett bad
Av lockarna på Annie.

Hon kysste mig försiktigt,
Hon smekte mig som tröst,
Och då föll jag i behaglig
Sömn på hennes bröst.
I sömn, grundligt,
Från himmelen av hennes bröst.

Då ljuset släcktes,
Höll hon mig varm och nära,
Och hon bad änglarna
Att frälsa mig från fara...
Hon bad änglarnas drottning
Att frälsa mig från fara.

Och jag ligger så pass lugnt
Nu i sängen,
(Kännande till hennes kärlek)
Att du tror att jag dött sen.
Och jag sover så pass förnöjt,
Nu i sängen,
(Med hennes kärlek invid mitt bröst)
Att du tror att jag dött sen,
Att du ryser vid att skåda mig,
I tron att jag dött sen.

Men mitt hjärta det lyser mer
Än alla de många stjärnorna uti
Himmelens höjd,
Ty det gnistrar i Annie
Det glöder i ljuset
Ifrån min kärlek till min kära Annie.
Med tanken på ljuset
Ifrån ögonen på min kära Annie.Thank Heaven! the crisis,
The danger, is past,
And the lingering illness
Is over at last—
And the fever called "Living"
Is conquered at last.

Sadly, I know
I am shorn of my strength,
And no muscle I move
As I lie at full length—
But no matter!—I feel
I am better at length.

And I rest so composedly,
Now, in my bed,
That any beholder
Might fancy me dead—
Might start at beholding me,
Thinking me dead.

The moaning and groaning,
The sighing and sobbing,
Are quieted now,
With that horrible throbbing
At heart:—ah, that horrible,
Horrible throbbing!

The sickness—the nausea—
The pitiless pain—
Have ceased, with the fever
That maddened my brain—
With the fever called "Living"
That burned in my brain.

And oh! of all tortures
That torture the worst
Has abated—the terrible
Torture of thirst
For the naphthaline river
Of Passion accurst:—
I have drank of a water
That quenches all thirst:—

Of a water that flows,
With a lullaby sound,
From a spring but a very few
Feet under ground—
From a cavern not very far
Down under ground.

And ah! let it never
Be foolishly said
That my room it is gloomy
And narrow my bed;
For man never slept
In a different bed—
And, to sleep, you must slumber
In just such a bed.

My tantalized spirit
Here blandly reposes,
Forgetting, or never
Regretting, its roses—
Its old agitations
Of myrtles and roses:

For now, while so quietly
Lying, it fancies
A holier odor
About it, of pansies—
A rosemary odor,
Commingled with pansies—
With rue and the beautiful
Puritan pansies.

And so it lies happily,
Bathing in many
A dream of the truth
And the beauty of Annie—
Drowned in a bath
Of the tresses of Annie.

She tenderly kissed me,
She fondly caressed,
And then I fell gently
To sleep on her breast—
Deeply to sleep
From the heaven of her breast.

When the light was extinguished,
She covered me warm,
And she prayed to the angels
To keep me from harm—
To the queen of the angels
To shield me from harm.

And I lie so composedly,
Now, in my bed,
(Knowing her love)
That you fancy me dead—
And I rest so contentedly,
Now in my bed
(With her love at my breast).
That you fancy me dead—
That you shudder to look at me,
Thinking me dead:—

But my heart it is brighter
Than all of the many
Stars in the sky,
For it sparkles with Annie—
It glows with the light
Of the love of my Annie—
With the thought of the light
Of the eyes of my Annie


(Vänligen använd ej denna översättning utan tillstånd.)
Övriga genrer (Översättning) av Lyrik
Läst 92 gånger och applåderad av 5 personer
Publicerad 2023-01-14 20:06Bookmark and Share


    ej medlem längre
Du behärskar språket väl. Och den ångande känslan som hör til Edgar nådde verkligen fram, den nådde ut i Din svenska översättning,.

Det är verkligen djärvt att ge sig på andra författeres texter och och sen hitta den "magiska röda tråden" och låta oss alla hitta Edgar. Se honom. Uppleva hans demoner. Väl skrivit!
2023-06-16

  Lyrik
Ja, det var lite knepigt men det var värt det.
2023-01-18

  Minkki VIP
en text av Poe som inte ger me them creeps, en livsresa till trygghet -
klurigt att översätta den, fyndig lösning "med ångra och de fagra"
2023-01-14
  > Nästa text
< Föregående

Lyrik
Lyrik