Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Rumänien tog över ordförandeskapet för säkerhetskommittén för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), ett mandat som det kommer att utöva under år 2023


Rumänien tar över ordförandeskapet för säkerhetskommittén EU

Rumänien tog över ordförandeskapet för säkerhetskommittén för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), ett mandat som det kommer att utöva under år 2023, på begäran av Nordmakedonien."

  "Sverige´s dilemma" särskilt viktig aspekt allt inklusive.

I samband med utövandet av detta mandat, Rumänien kommer att stödja uppnåendet av organisationens mål inom områdena bekämpning av människohandel, gränsförvaltning och bekämpning av terrorism.

I samarbete med OSSE:s tjänstgörande ordförandeskap, som hölls 2023 av Nordmakedonien, kommer Rumänien att ägna ökad uppmärksamhet åt uppfyllandet av de åtaganden som åtagits av alla deltagande stater och kommer att underlätta konsolideringen av internationella ansträngningar för att bekämpa gränsöverskridande säkerhet hot", 

Rumänien hade även denna position 2015 och 2016.
i samband med den största säkerhetskrisen i Europa sedan andra världskriget.

"Utrikesminister Bogdan Aurescu välkomnar Rumäniens övertagande av ordförandeskapet för OSSE:s säkerhetskommitté, ett av underorganen till OSSE:s ständiga råd, ett mandat som han kommer att uppfylla under 2023. Detta mandat övertogs av Rumänien på begäran av den nuvarande OSSE:s tjänstgörande ordförande.
Övriga genrer (Essä/Recension) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 16 gånger
Publicerad 2023-01-18 11:10Bookmark and Share


  Jeflea Norma, Diana. VIP
https://www.msn.com/sv-se/nyheter/utrikes/miljardsm%C3%A4ll-f%C3%B6r-svenska-fondsparare/ar-AA16t5Jf?ocid=msedgntp&cvid=14e7496bf14143da88ce47bd8e64a130

2023-01-18
  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP