Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Den klassiska retorikens 5 kanoner.

https://www.pluggtips.se/blogg/olika-argument/

 

Retorik och kompositionsfrågor och svar
Den klassiska retorikens 5 kanoner
av Richard Nordquist

De klassiska retorikens kanoner specificerar komponenterna i kommunikationshandlingen: att uppfinna och ordna idéer, välja och tillhandahålla kluster av ord och att i minnet behålla ett lager av idéer och en repertoar av beteenden. . .

Denna uppdelning är inte så lätt som den ser ut. Kanonerna har bestått tidens tand. De representerar en legitim taxonomi av processer. Instruktörer [i vår tid] kan placera sina pedagogiska strategier inom var och en av kanonerna.
(Gerald M. Phillips et al., Communication Incompetence: A Behavioural Theory of Oral Performance Training, Southern Illinois University Press, 1991)
Enligt definitionen av den romerske filosofen Cicero och den okända författaren till Rhetorica ad Herennium, är retorikens kanoner de fem överlappande indelningarna av den retoriska processen:

Uppfinning (latin, uppfinning, grekiska, heures)
Uppfinning är konsten att hitta rätt argument i vilken retorisk situation som helst. I sin tidiga avhandling De Inventione (cirka 84 f.Kr.) definierade Cicero uppfinning som "upptäckten av giltiga eller till synes giltiga argument för att göra ens sak möjlig". I samtida retorik avser uppfinning generellt en mängd olika forskningsmetoder och upptäcktsstrategier. Men för att vara effektiv, som Aristoteles visade för 2 500 år sedan, måste uppfinningen också ta hänsyn till publikens behov, intressen och bakgrund.
Arrangemang (latin, dispositio, grekiska, taxibilar)
Arrangemang hänvisar till delarna av ett tal eller, mer allmänt, till strukturen i en text. I klassisk retorik fick eleverna lära sig de utmärkande delarna av en tal. Även om forskare inte alltid har kommit överens om antalet delar, identifierade Cicero och Quintilianus dessa sex: exordiet (eller inledningen), berättelsen, uppdelningen (eller uppdelningen), bekräftelsen, vederläggningen och perorationen (eller slutsatsen). I nuvarande traditionella retorik har arrangemanget ofta reducerats till den tredelade strukturen (inledning, kropp, avslutning) som förkroppsligas av temat fem stycken.
Stil (latin, elocutio, grekiska, lexis)
Stil är sättet man talar, skriver eller gör något. Ungt tolkat hänvisar stil till ordval, meningsstrukturer och talfigurer. I allmänhet anses stil vara en manifestation av personen som talar eller skriver. Quintilian identifierade tre stilnivåer, var och en lämpad för en av retorikens tre huvudfunktioner: den enkla stilen för att instruera en publik, den mellersta stilen för att röra en publik och den storslagna stilen för att tillfredsställa en publik.
Minne (latin, minne, grekiska, mneme)
Denna kanon inkluderar alla metoder och enheter (inklusive talfigurer) som kan användas för att underlätta och förbättra minnet. Romerska retoriker skiljde mellan naturligt minne (en medfödd förmåga) och artificiellt minne (särskilda tekniker som förbättrar naturliga förmågor). Även om minnet ofta ignoreras av kompositionsforskare idag, var minnet en avgörande aspekt av klassiska retoriska system. Som Frances A. Yates konstaterar i The Art of Memory (1966), "Minne är inte ett 'avsnitt' av [Platons] avhandling, som en del av retorikens konst; minnet i platonsk mening är grunden för helheten."
Leverans (latin, uttalas även actio, grekiska, hyckleri)
Med leverans avses hantering av röst och gester i muntligt tal. Leverans, sade Cicero i De Oratore, "har den unika och högsta makten i oratoriet, utan vilken en talare med högsta mentala förmåga kan hållas i förakt, medan en med måttlig förmåga, med denna kvalifikation, till och med kan överträffa och de av högsta begåvning." I skrivet tal idag, säger Robert J. Connors, betyder leverans "bara en sak: formatet och konventionerna för den slutliga skrivna produkten när den når läsarens händer" (" Actio: A Rhetoric of skriftlig leverans" i retorik minne och leverans, 1993).

Observera att de fem traditionella kanonerna är relaterade aktiviteter, inte stela formler, regler eller kategorier. Även om de ursprungligen var avsedda som hjälpmedel för sammansättning och givande av formella tal, kan kanonerna anpassas till många kommunikativa situationer, både i tal och skrift.
I klassisk retorik är etos en övertygande vädjan (ett av de tre konstnärliga bevisen) baserat på karaktären eller den projicerade karaktären hos talaren eller författaren. Det kallas också för etiskt överklagande eller etiskt argument.

Enligt Aristoteles är huvudkomponenterna i ett övertygande etos god vilja, praktisk visdom och dygd. Adjektiv etisk eller etisk.

Två breda typer av etos är allmänt erkända: påhittat etos och situerat etos.
Crowley och Hawhee noterar att "retorianer kan uppfinna en lämplig karaktär för ett tillfälle - detta är uppfunnit av etos. Men om retorerna har turen att åtnjuta ett gott rykte i samhället, kan de använda det som bevisetik - belägen etos" (Ancient Retorics for Contemporary Students, Pearson, 2004).

Se även:
https://ro.eferrit.com/ce-este-identificarea-in-retorica/

 

Identifiering
Standardförfattare
Logotyper och patos
persona
Filofrones
phronesis
Etymologi
Från grekiskan, "sed, vana, karaktär"
Övriga genrer (Pastisch/Hommage) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 36 gånger
Publicerad 2023-01-29 16:32Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP