Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


ÅGUST OCH SPEFÅGELN

Ågust : Jag såg en spefågel ute på stan idag
som gick och sprätte likt en Tjädertupp.

Harriet : Å vem månne det vara ?

Ågust : Heidenstam så klart hvem annars ! ?
han flanera omkring lackskodd med spatser-
käpp och skorstenshatt svart som en sotare.

Harriet : Han kanske bytt ambitioner.

Ågust : Hans ambitioner sträcka sig mestadels
till nedanför nafveln den snuskhummern,
och den göken ska sitta i akademien för snille
og smak.

Harriet : Han har ju själf nominerats en stol
i akademien ryktas det.

Ågust : Å de kan du inbilla dig att jag sitta vid
samma bord som den pellejönsen och i öfvrigt
kan den krutgubben Nobel sprenga sig sjelf åt
helfvetet förty jag betackar mig för slik bekant-
skap.

-
Övriga genrer av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 108 gånger
Publicerad 2023-01-31 13:39Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP