Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

I det stympade trädet


Stammar på rad

Genom en
öppen svampskogs
mjuka moss -stigar

På motsatt sida

Kalhyggets stubbar
och spretiga buskage

Högst uppe
i det torra stympade
trädet
En kraxande svartklädd
kråka

Fri vers (Fri form) av Lottie Ålhed VIP
Läst 47 gånger och applåderad av 5 personer
Publicerad 2023-01-31 14:32Bookmark and Share


  Marita Ohlquist VIP
En bra text som manar till eftertanke.
Tolkar en kraxande svartklädda kråkan som en varning.
2023-02-01

  Kungskobran VIP
Virkesförrådet i den svenska skogen, vilket är mängden levande träd, har ökat stadigt sedan 1920-talet. Detta är mycket tack vare förbättrad skogsskötsel som gjort att skogen växer bättre och tätare, liksom växtförädling som förbättrat plantmaterialet. Diagrammet visar även utvecklingen för virkesförrådet exklusive och inklusive skyddade områden (ex. naturreservat, frivilliga avsättningar, nationalparker).
Källa Naturvårdsverket
2023-02-01

    Lena Staaf VIP
Man gråter inför förstörelsen. Och insekter, svampar och andra växter och djur död ut. Människans verk. Fint skrivet!
2023-01-31

    Kämpendahl VIP
En gång tiden var svampar stora som träd medan träden var i miniatyr som dagens svampar.

Årmiljarder kräver sin tribut nu är svamparna anonym massa medan träden ståtar med med sin höjd. Till och med stympade och som stubbar utövar de makt.
2023-01-31

  Larz Gustafsson VIP
https://www.youtube.com/watch?v=hC3EszN3Uuo

2023-01-31
  > Nästa text
< Föregående

Lottie Ålhed
Lottie Ålhed VIP