Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


Ett skräckvälde kan vara litet eller stort och olika människor har litet olika toleranströskel för när 'droppen får glaset att rinna över'. En 'tröskel' och dess överskridande, kan få en rädd människa att strunta i följderna och bara 'göra'.


Något litet om respekt
Vad är att ha respekt för någon eller något?
Är det för att du är rädd för någon
eller är det för att du står inför någon
som verkar kunna sin sak?

En sorts respekt förstås för (att) fara,
exempelvis ett farligt djur,
eldsvåda eller 'farliga vatten'.
Att tycka sig förstå hur att agera.

En sorts respekt är förstås rädsla för en människa
eller kanske flera stycken.
För vad som händer om du inte gör si eller så.
I så fall är du rädd för straff, repressalier.

Odefinierad rädsla eller skräck
kan vara för att straffet är odefinierat.
Det kan finnas eller det antyds bara
som en 'vink' eller 'gest', något 'outtalat'.

Det finns förstås människor som har tagit fel
på rädsla och respekt.
Det kopplas ihop då med ledarskap
och förmåga att sätta skräck i någon.

Vilket förstås är fel, men praktiskt
om den som agerar just så
är 'ute efter' att utöva terror
och skräck med sitt eget välde.

Var och en har sin egen tolkning
av vad respekt står för.
Envar har även en känsla för
när 'måttet får anses vara rågat'.
Prosa av lodjuret/seglare VIP
Läst 26 gånger
Publicerad 2023-02-25 01:39Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

lodjuret/seglare
lodjuret/seglare VIP