Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Språket som kommunikationsmedel är ett oslagbart verktyg såväl i skriftade, talade som andra former ... Något vi bör vara rädda om! Skriftat o publicerat tidigare här i maj 2013 - men lika aktuell 2023


Normalt svär jag inte någonsin ...

... då jag tycker svordomar
inte är speciellt stilfullt
ur språklig synvinkel ...

Däremot använder jag
ett och annat kraftuttryck
när jag finner det tillämpligt
beroende på
sammanhang och situation ...

Visserligen är det samma ord
men likväl med annan innebörd
när de används på rätt sätt,
enligt min mening ...

Ty ett invektiv 
må vara likvärdigt
med ett svordomsord
men väl avvägt 
i relation till situation
sammanhang
och eller den person
som är berörd mottagare
vid det förmedlade
budskapets presentation ...

... får det valda ordet
såväl en 
förstärkande 
som en
förtydligande
effekt ...

... förutan vilket
den underliggande styrkan
i det vi vill förmedla
blir urvattnat 
och därmed kanske
inte uppnår önskad respekt ...

 
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 58 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2023-03-17 16:57Bookmark and Share


  ResenärGenomLivet VIP
Jag tycker om att försöka hitta andra ord istället för svordomar, som kanske mer beskriver det jag försöker ge uttryck för...
2023-04-29
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP