Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
-


Tankar om svensk narkotikapolitik

-

Att det i år 2023 fortfarande finns ämnen som är tabubelagt i den offentliga debatten, är sorgligt och de samma ämnen finns det inte många är villiga att föra ett vuxet samtal om, varken privat eller offentligt. Till stor del gäller detta också allmänheten, som tagit tabun till sig och försvarar ignoransen i godhetens namn.

-

Detta är givetvis skadligt för en demokrati, som istället frodas av oliktänkande och mentalitets-skillnader och mångfald i flertalet referensramar och tankesätt. En tabu och med en medial halv-censur är ämnet narkotikapolitik, och narkotika generellt, hindrar oss från att välja en evidensbaserad strategi mot ett ökande samhällsproblem.

-

Möjligheten för skademinimering för missbrukare kan enbart ske genom en avkriminalisering där missbrukaren inte straffas, utan får behandling av både aktivt ut-posterade hjälpare och deras egna uppsökande av sjukvård för hjälp med sitt missbruk.

-

Att straffa (häktning och böter) en person med sin privata konsumtion på sig är oförenligt med skademinimering. Ett förtroende och trygghet av nya insatser måste bygga upp tillit och förstroende, att det inte väntar något straff efter behandling.

-

Rättsväsendet och sen samhället i stort, behöver avsluta verklighetsfrånvända berättelsen om att narkotikaanvändare, oavsett frekvens och dos, är att anse som missbrukare och klassificeras därav som kriminella i samhället. Det är ingen bra förutsättning för att försöka bryta sig bort från sina demoner och dåliga miljöer.

-

En human narkotikapolitik vars främsta mål är att så få som möjligt ska fastna i missbruk, få fysiska och mentala skador eller att t.o.m dö. Skademinimeringen kan inte genomföras när patienterna kriminaliseras och därav efter utsläpp hamnar i en högrisk-miljö utan reella arbetsmöjligheter i den vita sektorn.

-

Forskningsförbud mot vissa droger är bokstavligen staten som säger: "vi ska inget mer om dessa substansen lära oss eller förstå något mer om, de ska utrotas". Utrotningskriget har varit ett fiasko, då droger är mer lätttillgängliga idag än någonsin tidigare.

-

Hur ska missbruk behandlas på det bästa och mest effektiva sätt om vi inte skaffar oss en så fullständig bild som vi kan om alla de effekter som de olika substanserna ger. Hur de påverkar kropp/psyke och hur förebyggande arbete med kompetent information bäst kan presenteras då vi lärt oss när och hur missbruket oftast uppstår, och förmedla saklig information på ett icke-dömande sätt. Till individer som inte kan vara bättre rustade för att ta sina egna val genom grundlig och övergripande information.

-

Förutom institutioner så som WHO*, utöver otaliga länders folkhälsomyndigheter – rekommenderar också den svenska en utredning för att se på införandet av en modell för skademinimering och avkriminalisering för personligt bruk, istället för ”straff-modellen”. Folkhälsomyndigheten vill se en fundamental omvärdering av svensk narkotikapolitik och utreda alternativ.

(Källa: * https://www.emro.who.int/asd/health-topics/drug-related-harm-reduction.html)

-

Nämnda institutioner bygger sina rekommendationer på den allt klarare och klarare bild som växer fram från ett växande forskningsunderlag på området. Flertalet länder har haft avkriminalisering av personligt bruk och effekterna är välstuderade och berättar mycket om vilka strategier som fungerar på riktigt.

-

Under tiden då politiska beslut skulle fattas gällande hanteringen av den nyliga hälsokrisen världen över och i Sverige, följdes antingen WHO’s rekommendationer eller Folkhälsomyndighetens enligt punkt och pricka, och hälsominister Lena Hallengren upprepade flera gånger att vi som politiker måste lyssna på Folkhälsomyndighetens experter. Det gäller tydligen enbart ibland, då samma hälsominister annas skulle ha tagit tag i att utreda sveriges narkotikapolitik, med det högsta eller nästan högsta drogrelaterade dödsfallen i Europa.

-

Mitt under pandemin, december 2021, efter månader av att uppmana hela svenska folket att följa Folkhälsomyndighetens råd, säger dåvarande hälsoministern Lenna Hallengren så här:

” Samsjuklighetsutredningen, som tar ett helhetsgrepp kring svensk missbruksvård och som presenterades förra veckan, anser att regeringen ska utreda förbudet mot att ta droger.

I maj förra året kom Folkhälsomyndigheten med samma uppmaning, något som fick kalla handen av socialministern.

– Jag ändrar inte uppfattning för att Folkhälsomyndigheten kommer med det här förslaget, sa Lena Hallengren då till SVT Nyheter.”

(Källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/k6ey6v/socialministern-duckar-i-narkotikafragan)

-

Nuvarande svensk narkotikapolitik är baserad på ideologi blandat med pseudo-vetenskap från förra århundrandet. Det är hög tid att uppdatera, och för att ta bort tabun att diskutera ett stort samhällsproblem – och sluta vara rädda för orden knark och narkotika. Det är bara etiketter vi människor satt dit på en rad olika substanser som inte tillhör någon specifik kemisk kategori, och de är också, om du undrade, utan besvärjelse av magi. Ta det lugnt och diskutera sakligt.

-
Övriga genrer (Essä/Recension) av PFJS VIP
Läst 34 gånger
Publicerad 2023-03-29 19:23Bookmark and Share


    Ett utkast VIP
Om alla som frivilligt tar droger i vårt land skulle fängelserna bli överfulla. Sorgligt att vårt land inte har samarbetat bättre med EU angående drogsmuggling.Sorgligt är det verkligen, att landet har varit så dåligt skött.
2023-03-29
  > Nästa text
< Föregående

PFJS
PFJS VIP