Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


DEN JUDISKA PSYKIATRINS FASCISTISKA METODER

Klassiskern bland diktaturer för att oskadliggöra
regimkritiker,offer och vittnen är att försöka göra
dem galna och lyckas inte det tvångsomhändertas
dom och vingklipps med falska diagnoser.

Den judiska psykiatrins fascistiska metoder är även
en försvarsmetodik vilken går ut på att endast en
jude kan bedömas vara förföljd medan andra etnici-
teter är paranoida.

Cesare Lombroso 1835-1909 italiensk judisk psyki-
atriker och kriminalantropologins fader var den
som indirekt var huvudansvarig till "Förintelsen"
och var även intresserad i sin egenskap som psyki-
atriker av skillnaden mellan genialitet och galenskap
vilket alltnog det sistnämnda lämpligen ironiskt nog
bör tillskrivas honom själv.

Det enda en normal individ kan vara säker på är att
naturen gör henne normal emedan den teknologiska
civilisationen gör henne onormal och därmed onaturlig,
och det är även vetenskapligt bevisat att alltför mycket
inblandning av andra människor hämmar den individu-
ella utvecklingen.

--
Övriga genrer (Essä/Recension) av Notarius publicus:Sten Wiking VIP
Läst 122 gånger
Publicerad 2023-06-02 05:36Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Notarius publicus:Sten Wiking
Notarius publicus:Sten Wiking VIP