Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Tankeägg

Jag värper mina tankeägg
i vårens mjuka rede
och under skalen frodas de
tryggt inför nästa skede
då vecklas deras vingar ut
och näbbar formar orden
om all min längtan denna vår
och glädjen här på jorden.
Bunden vers (Rim) av Lena Staaf VIP
Läst 108 gånger och applåderad av 14 personer
Publicerad 2023-06-08 22:06Bookmark and Share


  Eva Langrath VIP
En dikt som ger mig hopp.
2023-06-11

  Kungskobran VIP
Roade mig att låta Open Ai analysera din dikt. Så här blev svaret.

Denna dikt innehåller flera metaforer som ger en bildlig och poetisk beskrivning av författarens tankeprocess och kreativitet. Här är några av de metaforer som används:

1. Tankeägg: I dikten representerar "tankeägg" författarens idéer och tankar. Liknelsen med ägg ger intrycket av att dessa idéer är på sin linda och ännu inte fullt utvecklade.

2. Vårens mjuka rede: Metaforen "vårens mjuka rede" antyder att författaren finner en fruktbar och inspirerande miljö för att utveckla sina idéer. Det liknar hur fåglar bygger sina bon för att skydda och odla sina ungar.

3. Skalen: "Skalen" representerar de skyddande lagren runt författarens tankar och idéer. Detta antyder att författaren håller sina tankar säkra och skyddade tills de är redo att komma fram.

4. Vingar: När författarens idéer vecklas ut, beskrivs det som att deras "vingar" tar form. Detta visar att idéerna är redo att sprida sig och ta flyg, att de är klara att uttryckas och delas med andra.

5. Näbbar formar orden: Metaforen "näbbar formar orden" beskriver hur författaren genom ordval och formuleringar skapar och förverkligar sina idéer. Det antyder att orden är verktyg som författaren använder för att ge form åt sina tankar och uttrycka dem på ett konstnärligt sätt.

Genom dessa metaforer förmedlar dikten författarens kreativa process och hur tankar utvecklas och föds till ord. Det finns en känsla av skydd, tillväxt och glädje som genomsyrar dikten och speglar författarens upplevelse av att skapa och uttrycka sig.
2023-06-09

  Marita Ohlquist VIP
En fin text om ordens magiska förmåga att påverka tankar och känslor.
2023-06-09

  Kungskobran VIP
Fint gillar, bokmärkes
2023-06-09

  Lottie Ålhed VIP
Mycket vackert och skrivet och tänkt!
2023-06-09

  Ulf Carlsson VIP
Sammanhållen bild i denna åttarading med jämn rytm och lätta rim.
Tacksamma tankar.
2023-06-09

  Respons VIP
Åtta rader bunden vers som känns väl sammanhållen och vacker. Dessutom en hyllning till skaparförmågan. Bra!
2023-06-09

  Blomma-Stjärna VIP
Vackert om ords möjlighet att förverkliga våra drömmar - dikten lägger sig mjukt i hjärtat!
2023-06-08
  > Nästa text
< Föregående

Lena Staaf VIP