Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Vedervärdets face value


Jag upptäcker att jag glömmer att andas...

Jag håller andan
tills det bränner i lungorna,
varvid kroppen utan min medverkan
drar ett djupt andetag,
precis på medvetslöshetens händelsehorisont

Jag ligger bakåtlutad på sängen,
uppallad mot kuddarna
i min sydliga tillflykt,
i lägenheten jag haft i 37 år,
och nu bara besöker några månader
då och då, som en retreat,
i en känsla av att besöka tidigare versioner
av mig själv;
mina förbrukade ansikten hängande
som afrikanska masker runt min varseblivning

Men denna gång är det annorlunda, olustfyllt

Jag läser Rebecca Solnits
A Field Guide to Getting Lost,
och inser att tillflyktsvistelsen denna gång
handlar om att gå vilse i min fläckvisa insikt
om min och Annas relation som den är
- eller som den också är -

Jag har från början ursäktat den
när den varit absurd, stängd, respektlös
och ensam,
i vetskapen om att jag ju alltid haft möjligheten
att åka på retreat hos mig själv,
i den trerummare jag har i Sörmland,
så belamrad med mig själv
att jag ofta går bort mig i mina olika versioner
och aldrig riktigt vet vem jag är
när jag vaknar efter nattens drömmar,
medan Anna, medvetet eller omedvetet,
tillämpar samma vetskap
för att hålla sin gård 100% Annaitisk,
och aldrig ge mig någon slags juridisk rätt
att vistas, bo, vara, existera
i en norrländsk hemortsrätt

Jag lever i hennes godtycke, så länge det varar,
vilket är en orsak - den enda orsaken -
till autogirobetalningarna till Kungshem i Nyköping

Det är lätt att se, i retrospekt,
att ett frö till en separation såddes
från första början,
genom de villkor som husfrun stipulerade

Denna heta, klimatsjuka sommar
leker jag med ensamheten;
tanken att lämna Niemisel efter tolv år

Det bästa sättet att undvika detta
är att samtala,
men hon kommer att uppleva alla delsamtal
som kritik och angrepp,
som hon inte kan tåla ens i mildaste form

Just nu är allt on hold

Kuan-yin har uppmanat mig att sitta still;
att inte göra något drastiskt,
och sagt att allt kommer att bli bra,
”...but I don't know what 'all right' even means”
som Bob Dylan säger i Tryin' To Get To Heaven

Men en relation är ett habitat
som långsamt befolkas av tvenne,
medan en separation öppnar en ändlös andlöshet
och stunder av ofrivilligt hållen anda

Vad är mitt vedervärde? My face value?

Den här tiden är en förstudie i död;
argumenten emot mig växer
som sly runt utgårdarna;
tiden blir alltmer likgiltig, upptagen med annat,
och rymden omkring mig
utan hemortsrätt i sin syrebrist

Inget är givet;
varje steg måste rättfärdiga sig självt

Religionerna ligger självdöda

Buddismen är ingen religion,
vilket den ofta missuppfattas som,
och däruti glimmar vissa användbara metoder

Bekanta i min ålder bor på ”boenden”,
instigna i glömskan,
eller rullas genom städerna av etiopier och afghaner

Flertalet är uppeldade
eller ligger i helkroppsgropar

Vad är, i det perspektivet, mitt vedervärde,
my face value?

Det förflutna,
i den forna kollegan Karin Hauschkes gestalt,
stämmer lördagsträff med mig på Kumlins Café

Det är fredag,
jag trycker ner en morgontidig banan
med spår av bekämpningsmedel
i livsprocessen
och vänder mig på sidan i morgonnyheterna
som ett kantrat skepp;
faller genom mig själv
som en bråddjup tanke
full med avskedstaganden
och bleka rättfärdiganden

Min tränade, duschade och borstade kroppshydda
är snart någon annans problem

Så vad är mitt vedervärde,
kaffetörstigt och knullsjukt?

Om tio år
kommer allt jag oroar mig för nu
vara passerat, utan all betydelse;
existera blott som erinring,
och förmodligen kommer även min egen person
att erinras i brottstycken,
utspridd i ett antal bristfälliga minnen
och några envisa skrönor

Nu, en bit in i en sen dekad,
går jag bort mig i mig själv;
en förutsättning för blivande intetblivelse,
mitt namn lika fritt som alla andras
i flockarna av identiteter bort ur rop och skrik
och falnande erinringar,
vedervärdet onoterat;
ett tomt ansiktes face value obefintligt
över kassaapparater och väldiga havsvidder
Fri vers (Fri form) av Ingvar Loco Nordin VIP
Läst 59 gånger
Publicerad 2023-06-16 10:00Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Ingvar Loco Nordin
Ingvar Loco Nordin VIP