Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Rumänien stänger luftrummet över Dobrogea, Sulina och Galati

Rumänien stänger luftrummet över Dobrogea, Sulina och Galati. Försvarsministeriet meddelade, torsdag kväll, i ett pressmeddelande, stängningen av Rumäniens luftrum i det norra området av Dobrogea, mellan Sulina och Galati. Således gäller begränsningen på ett djup av 20-30 km, upp till en höjd av 4 000 m. Enligt den citerade källan vidtogs denna åtgärd "mot bakgrund av de intensifierade ryska attackerna mot de ukrainska hamnarna vid Donau", ett djup av 8 km inne i det nationella luftrummet, upp till en höjd av 1 000 m. Meddelandet som utfärdades på onsdagen och som meddelades på torsdagen vidgar detta utrymme till 20-30 km, upp till en höjd av 4 000 m. "Mot bakgrund av de intensifierade ryska attackerna mot de ukrainska hamnarna vid Donau, var åtgärder nödvändiga för att utöka restriktionerna för att säkerställa en mer effektiv kapacitet att övervaka och kontrollera användningen av luftrummet", står det i uttalandet. "Från och med onsdag, Den 13 september införde ministeriet för transport och infrastruktur tillsammans med det nationella försvarsministeriet, som ansvariga för förvaltningen av det nationella luftrummet, ytterligare flygrestriktioner i luftrummet som gränsar till gränsen till Ukraina i det norra området av Dobrogea, mellan Sulina och Galati, på ett djup av 20-30 km inuti det nationella luftrummet, upp till höjden 4 000 m. Meddelandet om tillägg av flygrestriktioner - typ NOTAM (Notice to Airmen) skickades via de officiella kommunikationskanalerna av de behöriga civila och militära luftfartsmyndigheterna. Inga bemannade eller obemannade luftfartyg tillåts flyga i dessa begränsade områden, förutom statliga flygplan (inklusive SMURD och räddningsflygplan). Flygrestriktioner i luftrummet som gränsar till hela gränsen mot Ukraina har införts sedan maj 2022, efter starten av Ryska federationens attack mot Ukraina, på ett djup av 8 km inne i det nationella luftrummet, upp till en höjd av 1 000 m . Mot bakgrund av de intensifierade ryska attackerna mot de ukrainska hamnarna vid Donau var åtgärder nödvändiga för att utöka restriktionerna för att säkerställa en mer effektiv kapacitet att övervaka och kontrollera användningen av luftrummet. Vi noterar att flygningen av civila flygplan i flygplatsens kontrollområde på Tulcea flygplats inte påverkas." Samtidigt uppgav företrädare för försvarsministeriet att i och med införandet av restriktioner i luftrummet som gränsar till Ukraina, i fredstid, tillämpades internationell och nationell lagstiftning. Specifikt tillämpas luftpolisiära åtgärder under nationellt och Natos kommando och situationen utvärderas gradvis. Beroende på utvecklingen, om flygplanet som bryter mot det begränsade luftrummet inte lämnar utrymmet, inte svarar på kommunikation, och om det bedöms att det är en fara, kan styrka nås, på order av försvarsministern, " men först efter att ha sett till att det inte finns några oskyldiga människor i mitten”. Källa: Pro TV Etiketter: Ryssland, drönare, mapn, armé, Publiceringsdatum: 2023-09-14 19:14 
Övriga genrer (Essä/Recension) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 54 gånger
Publicerad 2023-09-14 20:53Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP