Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

Operation "Himera” i Bukarest.

https://www.diicot.ro/mass-media/4240-comunicat-de-presa-2-21-09-2023

Operation 

„Himera” 

 i Bukarest. En misstänkt sålde tusentals fentanyl-, oxikodon- och morfinpiller.

Flera husrannsakningar ägde idag rum i Bukarest i ett fall som hade till syfte att begå brottet högriskdroghandel.

Den 21 september 2023, åklagarna vid direktoratet för utredning av organiserad brottslighet och terrorism - central struktur tillsammans med poliserna från Bukarests organiserade brottsbrigad - Anti-Drug Service, från direktoratet för organiserad brottslighet - Financial Investigation Service of Organised Crime och Direktoratet för utredning av ekonomisk brottslighet inom den rumänska polisen, genomför 3 husrannsakningsorder i staden Bukarest, i ett fall som har till syfte att begå brottet högrisk narkotikahandel, enligt ett pressmeddelande publicerat av DIICOT. I handlingen med kodnamnet "Himera" noterades att den misstänkte, en anställd hos en framstående ekonomisk aktör, under 2022-2023 upprepade gånger sålde högriskdroger, nämligen mer än 10 000 tabletter innehållande som aktiv substans Fentanyl, ca. 700 Oxykodontabletter, 1 200 injektionsflaskor med morfin, 380 plåster innehållande den aktiva substansen Fentanyl och kodeintabletter. Under denna dag greps den misstänkte på bar gärning, medan han innehade flera kartonger (i storleksordningen tiotals) med tabletter, vars aktiva substans är Fentanyl, till försäljning. Flera personer kommer att föras till DIICOT Central Structures högkvarter för utfrågningar. Dessutom utförs kontroller av hur den ekonomiska aktören tillämpar och respekterar de juridiska normerna som är specifika för den verksamhet som utförs. Vi specificerar att Fentanyl och Oxycodon representerar de farligaste högriskläkemedlen som finns på marknaden för närvarande, och de har ofta en dödlig effekt. Fentanyl är en extremt kraftfull syntetisk opioid, avsedd för terminala cancerpatienter och smärtbehandling vid kirurgiska ingrepp, frisläpps endast på recept. Fentanyl har genom medicinska expertstudier fastställts vara 100 gånger mer potent än morfin och 30 till 50 gånger mer potent än heroin. Enligt uppgifter som publicerats på webbplatsen för American Drug Enforcement Administration (D.E.A.) "är den så stark och dödlig att till och med ett mikrogram kan döda en man." Enligt samma källa var Fentanyl år 2022 kopplat till mer än två tredjedelar av de 110 000 överdosdödsfallen i USA. Som svar på denna alarmerande situation bildades på initiativ av den amerikanska regeringen Global Coalition on Threats Associated with Synthetic Drugs, där även Rumänien deltar. Med tanke på olaglig handel utgör handeln med och tillgängliggörandet av denna syntetiska opioid (mycket starkare än heroin) för droganvändare, liksom i fallet med Oxykodon, en stor riskfaktor för folkhälsan. Oxykodon är ett opioidanalgetikum som produceras av läkemedelsindustrin och används för behandling av svår smärta, det är en del av kategorin läkemedel med en speciell regim och kan endast dispenseras på apotek på basis av recept eftersom det ger en betydande risk för missbruk. Oxykodon finns på läkemedelsmarknaden under namnet "Oxidolor" eller "Oxycontin" eller "Oxykodon", den aktiva substansen i alla dessa läkemedel är oxikodonhydroklorid som finns i bilaga tabell nr II till lag 143/2000. Åtgärden drar nytta av stödet från Tjänsten för interventioner och särskilda åtgärder inom IGPR. Specialiststöd tillhandahölls av den rumänska polisens operationsavdelning. Vi gör det tydligt att de utredda personerna under hela den straffrättsliga processen drar nytta av de processuella rättigheter och garantier som ges i straffprocesslagen, såväl som oskuldspresumtionen."
Övriga genrer (Essä/Recension) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 42 gånger
Publicerad 2023-09-21 14:15Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP