Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

ATENS AKADEMI

Aristotelisk ansågs dikten vara,
när ordens massa passades till formen.
En poesi skall hållas inom normen
och inte flyta ut i intet bara.

Platonsk sågs diktens innersta idé,
när urbilden var sannare än bilden.
Som filosofen uppfostrade vilden,
gav tankens gnosis diktens kvalité.

Atens Akademi gav skilda svar
på verklighetens och på diktens plikter. 
Eleven Aristoteles mer sinnlig var

än Platons, lärarens, förnuftsåsikter.
Fortfarande i poesin står frågan kvar:
Finns det en poetik för dagens dikter?

 
Bunden vers (Sonett) av Ulf Carlsson VIP
Läst 55 gånger
Publicerad 2023-09-22 17:16Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Ulf Carlsson
Ulf Carlsson VIP