Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Bristsjukdomar


Konstgjord näring

Ytan har blivit viktigare än innehållet!
Oförmåga att inse det arbete som krävs
för att lära sig bemästra olika färdigheter.

Redan i babystadiet ser barnet in i en skärm.
Föräldrarna har denna manick framför ögonen
mest hela tiden. Avgudadyrkan och inlärningen
har startat.
Snart finns den med vid matbordet så att barnet
äter endast om de får titta på dessa bilder som i
högt tempo rusar framför ögonen.

Inlärningen är snart färdig. Vad denna maskin
förmedlar börjar bli viktigare än föräldrarnas
ord!

Bristsjukdomar börjar visa sig. Oförmåga att kunna
läsa och skriva. Inte kunna förstå och hålla i en röd tråd
i en längre text. Interaktions svårigheter då man inte
förstår kroppsspråk och vet varken sina egna och andras
integritetsgränser.

Reklamen flödar fram och allt handlar om att köpa sig lycklig.
Kosmetik och att förvandla sig till nya ideal som ständigt förändras.

Objektifiering/sexualisering där tjejer ska nyttjas och användas
som leksaker!

Mentalförgiftning pågår och alltför många har tappat förmågan
till eftertanke och är redan marionetter och dansar efter
manipulativa krafter.

Mantrat lyder: Du ska följa instruktionen. Tryck på knapparna och
följ ordern! Du är född till slav och ska bara lära dig att trycka JA !

Du är bara en maskinvara!

Allt har sin tid....kulturers uppgång och fall!
Övriga genrer (Drama/Dialog) av WyS VIP
Läst 111 gånger och applåderad av 5 personer
Publicerad 2023-09-24 09:38Bookmark and Share


    Kämpendahl VIP
Viktigast är näring för anden och den har bara en källa.
2023-09-28

  Lilla vän
Läs Ida Lindes, Maskinflickans testamente
2023-09-25

    underkastelse
Angelägna synpunkter.

Idag är avsändarens namn (dvs "ytan") viktigare än innehållet.

Tidigare oacceptabla uttalanden och texter accepteras nu, bara de kommer från rätt värdegrundspredikant.
2023-09-25

  Kungskobran VIP
Kulturens fall har spåtts i alla tider
kanske kommer den vad det lider
men det är alltid några decennier dit
innan vi drabbas av all denna skit
2023-09-24
  > Nästa text
< Föregående

WyS
WyS VIP