Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 


ESSENSER.


DE UTNYTTJADE OCH DÖDADE

Våra fiender utnyttjar Gudarnas folkslag och miljontals har redan blivit dödade, till vår stundtals förlamande sorg, efter att dessa har lurats eller nedtvingats till att acceptera “kärleksbudskap”, “liberalismer”, och liknande vapen.
Fiendens manipulationer och tomma löften, utspridandet av okunnighet, hotelser om straff och död, stölder av folkslagens egna identiteter, med alla frånstötande övergrepp mot denna värld, våra ägor och våra egna liv; detta har format ett flertal till att bli det mest chanslösa slödder som någonsin har existerat.

Så är lönen med att visa någon slags öppenhet och tillit inför Gudarnas och mänsklighetens parasiter.

INRE KONTROLL ÄR ÄVEN YTTRE MAKT

Varningar angående hotet mot vår värld har ständigt givits denna vår värld för att i allt kunna hindra fiendens framfart, men trots detta har fiendens motstridande varningar hittills varit ett starkare vapen med sitt genomfalska upphöjande av känslor och vekhet, vilka vi alla kan känna finnas i oss. (Våra rena och normala känslor har inga andra ägare än oss själva.) Det har parasiterats på en stor del av vår rättvist ägda makt och våra livsrättigheter; även inne i det mest självklara och grundläggande för våra liv: Vetandet om Gudarna, Världarna och Verkligheten.

Med hjälp av falska ord och ofta ett spelande med själva Gudarnas olika namn; så har fienden stulit och fegt mördat, därefter format och även interagerat med de okunniga och lättköpta vilka hänsynslöst har utnyttjats till att sprida fiendens smuts och missriktade hat. Det vore tanklöst och hjärtlöst att inte sörja de redan dödade och även de miljontals ännu drabbade vilka saknar kunskap om mänsklig normalitet i sig; Vetandet, verkligt god makt och sin egen viljas vett.
Folkslagen från Gudarna är delägarna i denna värld. När dessa sönderslitits i sitt inre till att kunna begå fiendens illdåd mot sig själva och andra, så handlar detta alltid om fiendens pågående folkmord; med att kunna kontrollera människornas känslor, beteenden och tankar, samt forma dessa till att bli störda och efterblivna mordvapen vilka ofattbart nog motverkar alla de olika ärade folkslagen vilka var födda fria inom Gudavetandet och Kulturen. Detta har tydligt skett mot samtliga våra “Amerikanska” folkslag; vilka längre än de flesta var kvar i vår sedlighet med Ära, livsnärhet och ett rent livsvärde. Fienden använde i Striden redan hårt drabbade och utnyttjade folkslag från Europa till att ytterligare decimera Kulturen med. Händelserna är kända även i den defekta “världshistorien”, vilken vrids och sprids med sin falskhet och okunnighet som ett gift mot våra samhällen, men alltför sällan uppfattas i sitt rätta ljus. Detta, och ett flertal andra likartade oönskade krig med framtvingade folkförflyttningar och frånstötande folkmord i alla världsdelar har länge omtolkats efter nytta och behag av våra fiender; vilka alltid använder sin skräpkultur till att föra fram en inre och yttre krigföring med falskt hat och våld mot vår värld; en värld där nu mer än hälften närmast har slutat att reagera mot tydliga manipulationer, orättvisor, och lever i en okunnig och dödlig dumhet.

Hämnden kommer att bli fruktansvärd när folken vaknar.
Och de kommer att vakna.

DE ÄDLA MÄNNISKORNAS FIENDER

Fienden kommer med sina närmast oräkneliga bluffar fortsätta att ljuga kvar sin hatade existens i Midgård; som om de själva och deras ogiltiga ord kunde vara relevanta och värdefulla för mänskligheten på något för oss och Livet okänt sätt. Ständigt söks det efter fler psykiska, känslomässiga flyktvägar att nå till inne i mångas nu trasiga icke-medvetanden där ovidkommande och plausibla bortförklaringar angående fiendens enorma skulder irrar omkring. De olika “kanalerna” i media och annat, vilket nu har tagits under kontroll, åstadkommer sitt förvirrande och förhalande syfte; då fienden vill skaffa mer tid till att låta fler av sina parasiter undfly vår kommande stora och rättvisa hämnd i Den Nya Tiden.

Fiendens rädsla är mer än övertydlig. Om inte annat i den länge närmast maskinella överproduktiviteten med utspridandet av påståenden vilka leder fram till onödiga och oönskade konflikter; meningslösa fega krig och defekta samhällsideologier, vilka ständigt drabbar och verkar i vår värld. I propagandan kommer ofta inpass om allas vår utrotning om vi i denna värld inte lyder fiendens löjliga lögner och hotelser, godtar deras så varmhjärtade och rena känslor för oss alla, samt hyllar och beundrar deras allt annat än hedervärda och icke-existerande storhet. Givetvis skulle det vara långt bättre att få dö medveten i renaste ära och gå vidare till det högsta nåbara för en människa i Asgård, före att leva i träldom, smuts och efterblivenhet och straffas i det lägsta och dödas. Mänskligheten har inget slags val att göra, bortsett från valet att verkligen känna sig själva.

För en kort tid framöver så kommer det att i ännu högre grad påstås att fiendens falska “religion-ideologier” blivit misstolkade på grund av mänsklighetens medfödda dumhet och djuriska låghet härstammande från de fruktade Gudarnas högre blodsband. Att folkslagens normalt medfödda godhet svekfullt har utnyttjats i fiendens låga syften och därmed “råkade” hindra all fullgod normal sedlighet i Kulturen är mer än tillräckligt för att väcka och hålla kvar vårt hat för all framtid.

Gudarnas och våra högkulturer; de inre-yttre framstegen i mänskligt liv, är det enda som räknas i våra liv och i Livet. Alltmedan fienden ständigt dragit ner och ofta lyckats med att döda de högsta i vår värld med olika stulna maktmedel, vilket tydligen är något vilket vill påskinas oss vara en liten bagatell ingen ska sitta och älta över då deras ledare, och deras trälar från alla folkslagen, själva blivit lidande och dödade för deras uppror mot Asarna. Som om det någonsin kunde finnas någon jämspelthet mellan vårt rättvisa ägande och vår världs parasiter... Tusentals år med fiendens äcklande existenser närvarande i vår värld har gett mänskligheten ett hårt lidande och en meningslös död i förrädiskt formade konflikter och krig; detta är något vi kan och ska vilja hindra för all framtid.

Fienden skyller givetvis all skuld och ansvar för sin aktiva terrorism och sina manipulationer med de smutsiga och konstruerade “religion-ideologierna” i grunden; dessa oräkneliga inre och yttre attacker med ett spelat hat, fegt våld och onämnbara övergrepp mot oskyldiga, på ingen mindre än Allfader Oden. Detta sker i regel med fiendens egen maskering med andra namn, och i vridna påståenden vi inte kan kännas vid annat än varande just den lägsta och äckligaste av våra dödade fiender vilken gärna själv ville framstå vara Gotfader med ordens makt och utifrån detta använda en slags naiv dyrkan genom sin nu dödade “son” som vägen ner till döden för de högre folkslagen. Alla ska återigen få lära sig inse och veta att Oden är den som alltid har allt att vinna på att verklig Gudatro, insiktsfullt Vetande, samt att en renad gudomlig frihet råder överallt i hans ägda värld.

MER OM VÅRA ORD

De överflödiga fienderna har fört in tusentals manipulerande osanningar, tagit sig ton mot själva Gudakulturen och parasiterat på Vetandet, vridit våra äldre stavar, brukat våra ord och gamla läror tills de okunniga inte vet någonting alls. Vårt arbete och våra ägodelar utnyttjas så att fienden kan bygga och finansiera “deras” falska tempel; och detta är riktade mordvapen i Striden mot alla vilka i onödan har dragits ner i förnedring och död bortom Gudarnas hjälpande hägn. Fienden har även sysselsatt sig onödigt mycket med att under hundratals år tillverka omskrivningar av våra källskrifter, även sina “egna” smutsiga skrifter, och där utnyttja, omoget nog, nyare och äldre betydelser av många ord till att påstå att detta innehåller en stor fälla; något vilket vi andra inte alls känner till… Detta ska i sin tur inbillas vår värld att något de gör med detta fjanteri skulle kunna upphäva deras miljardtals smutsiga brott mot Gudarna och den oskyldiga mänskligheten. Vi vet in i minsta detalj allt de tänker och allt de gör, och att detta ändå inte har kunnat hindra vad fienden försöker med och genomför handlar om att många bland folkslagen sedan länge är påtvingade ett icke-liv nere i en naiv okunnighet och där tränas i att vägra lyssna på normal Verklighet, Godhet och Sanning.

Ett problem var tidigare, liksom det nu fortfarande kvarstår inför brytningstiden, att fienden i hög grad inriktat attackerna med att ständigt sprida ut det övertydligt falska påståendet att de tillhör en oss överlägsen makt. Samtidigt sker ett utspridande av osedliga och störda beteenden inriktade mot barnen i vår värld, vilka senare i livet får stora svårigheter med att kunna ta sig ur hjärntvätten; och i många fall i sin tur plågar och dödar sina egna barn med fiendens smutsiga ord och icke-läror vilket formar all den förekommande osedligheten. När folkslagen kan bli friska och återigen läras alla självklarheter om sina ursprung och vår världs historia; då finns det i vår värld ingen grund kvar för fiendens främmande existenser.

Att allt fiendens smutsiga händer kommer åt undviker att våga ge den verkliga äran för våra egna liv och även den faktiska historiska verkligheten rörande Gudarnas återkommande nya tider och folkslagens liv under tusentals år; kommer blott vid några fåtal undantag, då fienden vill kunna påstå att de faktiskt i lönndom talat Sanning ibland... Påståenden som att Gudarna och Viet själva utsprider fiendens skrifter vilka har dragit ner mycket i denna värld till en hopplös botten där fienden själva har den enda vinsten; i deras nedbrytande av samtliga progressiva och ärbara högkulturer i vår värld. Det säger det mesta om den intellektuella nivån fienden klarar av med sin propaganda och hur efterbliven man bör vara för att ens komma på tanken att lita på sådant slödder.
Vi kan alltid vara säkra på är att fienden inte för med sig något högre än halva Sanningar; då Sanningen är vårt segrande vapen. Minns att i Verkligheten handlar ingenting om några ord vilka kan vändas och vridas mot Vetandet:
Verkligheten handlar om att inse Rättigheterna i blod och makt från Gudarna.

Vi ska till Asgård dit allt i denna värld rätteligen och utan minsta tvekan tillhör.

TILL BOT

Fiendens tillfälliga inflytande i vår värld sitter nu i vad vi kan kalla för ett slags icke-medvetande tillverkat av extrem okunnighet däri spelade åsikter och ogiltiga “lagar” är ämnade till att forma fram så defekta och lättkontrollerade varelser som är möjligt. Det är till ingen överraskning att fiendens återfödda formas till att bli deras mest utnyttjade och inflytelserika vapen; med sin inre tomhet och sina störda beteenden riktade mot vår värld. Dessa återfödda blir i högsta grad styrda till vad fienden stulet kallar för “präster”, samt alla andra tänkbara former av perverterade och prostituerade som; skräpjournalister och smutsförfattare, falska Gudatroende, slödderartister, skadliga och mer än nu normalt psykiskt sjuka, utövare och talesmän för osedligt beteende inom skräpkulturen i stort; och andra liknande “förebilder” vilka inte kan förstå någonting om höghet och rätt; då dessa redan själva är alltför nedbrutna och önskar andra att lida som de gör och bli likvärdiga på mänsklighetens döda botten. Givetvis har dessa ingenting nyttigt att säga oss andra, men talar gärna om för alla de når till hur de ska tänka och tro... Det är som om dessa har blivit chockskadade och någonstans blivit tömda på allt hopp, vett och liv. (Vilket är det korrekta bakomliggande scenariot till deras sorgliga efterblivenhet.)

Det tillkommer här givetvis att ingen normalt intelligent och värdefull människa skulle kunna följa våra fiender så hängivet, och utan att ens kunna klara av ett sunt ifrågasättande av fienden; mest för att Verkligheten ger svaret att dessa är långt mindre än ingenting med sin skadliga närvaro. Den givna uppgiften fiendens trälar har, i regel närmast fullständigt omedvetna om vad de genomdriver, är att dra ner vår värld med olika medel de har fått till att driva fram manipulationer och forma fler att utföra perversioner och sprida extrem dumhet som norm; vilket ger samtliga drabbade ofattbart hårda straff nere hos Hel; och dessa sänds därefter vidare längre ner dit ingen varelse någonsin vill hamna och mottar sedan den andra döden.
Det robotliknande slöddret är det skräpkulturella icke-samhällenas allra lägsta vilka har satts “högst upp” med manipulationer att verka mot alla drabbade samhällen där ofattbart många är lurade till att följa efter en defekt och mikroskopisk världsbild där den länge obotligt äcklige, men nu äntligen dödade “jah-ve”, fungerade som någon slags efterbliven version av Allfader Oden för dessa. Det styrda och kontrollerade icke-medvetandet fiendens återfödda sitter fastnade i; där allt högt, rent, rätt och sant, har söndervridits med meningslösa ordvapen; alltmedan Vetandet och själva medvetandet har hindrats och fullt normala sanningar hålls för “myter” och osanningar genom att tillfogas alltför osannolika bitar och sedan attackeras hatiskt av fienden själva utan eftertanke. Detta rör sig om en så skrämmande hjärntvätt att det saknar all annan jämförelse.

Att samtliga våra medvetna, eller tragiskt omedvetna, fiender bär omkring på moraliska skulder med miljardtals smutsiga övergrepp, oräkneliga lögner och ett massmord på mänskligheten; och befinner sig på en nivå som är så låg och äcklande att förståndet inte vill kunna nå ner dit verkar vara ett stort problem hos ett flertal, och det är inget vi egentligen vill bota, men insikten över Verkligheten är tvunget att tydligt inses. Hur vi än med all vår vilja och glädje gör, eller kanske motvilligt tvingar oss till det, så ska grunden till samtliga skadliga beteenden i fiendens nu kontrollerade icke-samhällen fullständigt utrotas.

Livet är nu en levande mardröm att nu vakna upp till för de naiva och okunniga.
Men, det är till allas vår högsta glädje att dessa vaknar och blir av med Illusionens mardrömmar och kan få ett verkligt liv.

DE DEFEKTA KONSTRUKTIONERNA

Fienden har, vilket tidigare har påpekats, aktivt utspridit diverse splittrande “religion-ideologier” i medvetet felaktiga och ointelligenta konstruktioner vilka övertydligt har riktats mot den sedliga och naturliga sammanhållningen mellan Gudarna, Kulturen och folkslagen. Märk väl att denna värld nu befinner sig i en så manipulerad tid att fiendens ideologier ens kan tänkas uppkomma och kontrollera de drabbade att drivas mot vad fienden önskar och till och med dra ner sig själva i en gränslös och dödlig osedlighet med ett deltagande i de konstruerade samhällskonflikterna mot sina egna familjer och länder, vilket oundvikligen innebär att deras tomma och dödsdömda liv ägnas åt att vara mot sig själva; till hån, glädje och nytta för våra fiender.

De olika formerna av anti-sociala konstruktioner och icke-politiskt nonsens mot denna vår värld, där klass inte längre sägs handla om våra höga ätters rättigheter och där även den ovidkommande könstillhörigheten har tvingats in i fullständigt verklighetsfrämmande konstruktioner i en efterbliven kamp mot fiendens egna gamla ogiltiga och defekta konstruktioner och störda beteenden. Att använda detta vapen mot vår värld har sedan länge nedtecknats, analyserats och bearbetats till att nu kunna bruka de sinnessvaga och deras pinsamt navelskådande egoism mot allt som är rätt, högt och välrespekterat i alla högre världar, vilket är plågsamt att iaktta. Fiendens verklighetsfrämmande nonsens styrs i det mesta fortfarande från främmande tempelbyggnader, naturligtvis och högst tvunget uppställt med material och marken ägd av Oden själv; och även med folkens under tusentals år slitsamma arbete, och sorgliga felarbetande, med vår världs marker. Fienden har med stulna medel även tillskansat sig ett smutsigt inflytande där utspridandet av “mest ord vinner” inne i de nedtrycktas hjärnor med “medias åsikter”, där scenariot ofta är att föra in osedligheter och åsikter rörande att; “sexuella perversioner är frigjordhet…”, “frihet från all slags klass och all förtryckande överhet…”, “lönsam invandring för kriminella och psykiskt störda…”, och mer understöd till andra av fienden nu tillverkade till smutsiga och efterblivna länder då; “Västvärlden har en kollektiv skuld, med kolonisation och plundring av resurser, till många andra folkslag och har därmed själva bett om att bli överfallet, hånat av miljontals parasiterande sinnessjuka och perversa, samt bli mer fattigt och plundrat i precis allt som har något värde i sig.”
Med bilder och ord till stöd kommer tunna, ensidiga och skrämmande okunniga “samhällsdebatter” vilka styrs och vrids, ibland med hjälp av en anonymt bidragande röst där personen håller sig gömd utanför bild. Detta för att dagen efter förstärkas i den nuvarande innehållslösa vardagen med artiklar i dagstidningar och ett par “anonyma” inslag i radio, och även över internets alla okunniga och “fria” forum. Osedliga påståenden kan med manipulationer därefter framtvingas till att normeras i “den försvarslösa och okunniga massans åsikter”; då dessa varken har lust eller ork till att sätta sig in i vad de innerst anar, eller vet, är ett fientligt kontrollerat samhälles dumheter. Då dessa lurade nu känner till orden från hjärntvätten så ger det ett sken av att det är “bekräftat” av “sakkunniga” och ska härmas i konsensus med sig själva som papegojor för att kunna vara “med i samhället”… Tro det eller ej... (Detta scenario gäller även i att driva fram fiendens formade musikstilar, kontrollerade artister, författare, osv. Vilka i sin tur driver skräpkulturen vidare mot samma mål.)

Allt detta ofattbara äckel kommer med medföljande missriktade känsloargument och styrs därefter vidare med draghjälp i månader och åratal i “media” för att verka positivt, intressant, och degeneration är ju för fienden ett ständigt framåtskridande. Detta alltmedan folkslagen utsätts för flera företrädare åt det mest otänkbara och skadliga vilket går att införa; detta medan dumheten och smutsen påstås vara något nytt, intressant och underhållande, och att i slutmålet nå fram till att högst skenbart bli “folkligt”... Därmed har fällan slagit igen och samhället betalar och sänks ner ytterligare en bit. Inga konstigheter i detta. Åtskilliga har viss insyn i detta, men tvingas ofta agera okunniga om vilka som bär det yttersta ansvaret för dessa manipulationer vilka ständigt leder fram till förstörda psyken med övergrepp och mord till följd.

Fienden kontrollerar även ett flertal arbetare i många regeringar med att alltid visa sig som ljusa och mjuka andevarelser vilka fritt skänker ut stora löften; samt en order åt dessa vilka blir bländade av sin tilldelade del av den smutsiga planen att genomföra mer av sin hatfyllda verksamhet mot folkslagen, givetvis gömda under att påstå sig göra gott... De drabbade är i regel okunniga och lättledda människor vilka i övermått vill verka speciella och utvalda, då de tror att de räknas om de syns för andra som inte heller räknas… Dessa skulle, om de kunde inse helheten i fiendens plan, säkerligen nyktra till och göra allt för att motverka våra fiender. Fienden når även fram till att tvinga andra att kunna producera deras skräplitteratur, skräpmusik, skräpfilm, skräpkonst, och även indirekt ner till samtliga rubbade nickedockor i den stora defekta delen av den defekta underhållningsindustrin; en bransch vilken i smyg, eller i senare tid mer öppet, bidrar till att stödja fiendens nedbrytande planer om de själva kan betalas för det med önskade fördelar. Att fienden tar kontakt kommer efter att en medfödd eller formad defekt i mottagaren har utlösts; oftast från ett psykiskt sammanbrott, vilket i sin tur öppnar för fienden att kunna låtsas vara deras hjälpare.
(Det är mig likgiltigt om de vilka är födda efterblivna, eller de med några andra slags defekter, tycker och gör saker vilka jag själv aldrig skulle göra och vilja bete mig som. De defekta figurerar normalt i ett mindre fåtal och har inget annat naturligt val när deras störning är medfödd. Undertecknad skulle inte bry sig för en enda sekund om samhällets spridda falska normer, dess hjärntvättande påtvingade preferenser och medföljande defekta åsikter; vilka har formats till vapen mot fria valmöjligheter till att med medvetna manipulationer dra ner och döda så många som möjligt; om nu detta kunde vara de drabbades egen fria och upplysta vilja. I de flesta förekommande fall är den hjärntvätt fienden sänder ut påtvingad den innerst inne friska majoriteten vilka inte har några medfödda allvarliga defekter och störningar.)

Fiendens konstruktioner har i denna tid nära Den Nya Tiden dragit ner alla våra samhällen till tidigare okända bottennivåer intellektuellt och moraliskt. Detta alltmedan imbecilliteten utsprids med skräpkulturen där nu de utslagnas töntiga kriminalitet och de prostituerades beteenden ofta hyllas som “modernt och framåtskridande”, tro det eller ej. Allt som är osedligt och frånstötande i denna värld har sitt ursprung i våra fienders inre och yttre parasiterande verksamhet. Detta oönskade inflytande tar kontroll över de omogna, de okunniga och de svagsinta, vilka fienden letar efter till att kunna utnyttja, vrida och slutligen utsortera som dödade. Falskt påstås nu att orsak och verkan i alla dessa ruttnande samhällen är det som har kunnat leda fram till den enda fungerande progression vi har verksam i vår värld, vilken delvis, är direkt given i samarbete med Gudarna; inom högre teknik, bildning och forskning. (Detta är något vilket i många fall tyvärr vrids från självklara möjligheter till att ge normal upplysning till att bli riktade vapen mot oss alla…)
Fienden har utnyttjat ett par uppfinnare med att ta kontakt, så att det ska kunna framstå som att innovationerna i dessa fall kommer från fienden själva, till allas vår vinst, men detta sker alltid när progressionen inte längre kan hindras och kommer från flera håll. Fienden vill löjligt nog framstå som att de styr allt som kan tolkas positivt och att de kontrollerar mänsklighetens alla folkslag i deras tankar och deras arbete, så att utan fiendens närvaro är dessa ingenting alls, chanslösa och värdelösa. Att folkslagens arbete och uppbyggande har producerat en materiell välfärd, även om nu produkterna numera mestadels är värdelöst skräp utan hållbarhet eller skönhet och inte till någon större nytta i Striden, och i flera fall av fienden medvetet förgiftade; så är det ändå äcklande att folkens förfäder och tusentals års hårt arbete och skyddande av våra liv ska tas för gratis och bagatellartat av de sinnesslöa barn-vuxna som ständigt berömmer sig med att leva i “nuet”, dvs. har för lite fungerande intellekt för att kunna ta in större sammanhang. (Många tror tragikomiskt nog att det förgångna, vilket är allt vi är, saknar någon betydelse…)

Vi behöver fullt ut inse att rätt materiella produkter är det enda yttre värde som krävs oss för målet att fullständigt segra i Ragnarök. Mest värdefullt i materiella saker räknas hägn, vapen, ren natur, ren föda, värdefulla mineraler och marker. Detta kan verka självklart, men just därför att det är självklart ska detta ofta påpekas.
DE MENINGSLÖSAS VARDAG
Konflikterna fienden format och lagt in i de defekta ideologiska konstruktionerna ger en onödig och intetsägande problematik; vilket drar ner många till att ägna sin tid åt ett felaktigt sökande efter en tröst bort från all meningslöshet, en tröst bort från att ha tillverkats av fienden till att vara tillgjorda och fel; och därmed i stort behov av falsk tröst där värdelösa resor, dum och osedlig underhållning och sparandet på skräpkulturens produkter är allt de har att tillgå och dyrt betalar med sina liv för. För att här inte undgå att nämna den medföljande inre tomheten, tvivlet, rädslan, okunnigheten, ensamheten, och allt detta i en total avsaknad av verklig status; vilket ofattbart nog är “normaliserat” i deras oönskade och störda beteende.

Fienden har hittills överlevt på att kunna “blanda bort korten”, vilket är särskilt kränkande för de miljontals vilka trots allt är tillräckligt friska och intelligenta till att plågas vid åsynen av det omgivande slöddrets onormala falhet i tänkande och verkligt folkvett. Klart och tydligt står att våra fiender ständigt söker efter sätt att upphöja sig själva med, eller att lura till sig tårögt stöd för sitt omfattande parasiterande av intellektuellt och materiellt stöldgods, vilket de själva är inkapabla till att göra något verkligt gott med; och de ser gärna till att med kontrollerande tvångsmetoder löna sig själva med meningslösa utmärkelser för vilket skräp som helst som kan passa deras nedbrytande och samtidigt plågsamt pinsamma planer.

Självskrivet är att dessa arbetar dygnet runt med syftet att deklassera Midgård; Allfader Odens, Asarnas och folkslagens ägda värld, och tillfogar därmed de olika folkslagen osedlighet och alla andra låga icke-värden: Alla dessa vilka de själva har dragit ner till att bli till slöddret bland folkslagen, vilka naivt eller tragiskt godhjärtat tvingats bli till fiendens mordvapen i den smutsiga skräpkulturen, vilken ännu för en kort tid finns i alla delar av vår värld.
Det som tyvärr ännu håller fienden “levande” är att de ständigt sysselsätter sig med skräp så att ingen sund eftertanke någonsin kan finnas där och deprimera, alltmedan tiden ägnas åt att dra ner andra till att nästan bli jämförbara med sig själva. Heder, Sanning, alla friska och verkligt rena känslor och våra liv, betyder ingenting för fienden annat än till att missbruka, håna och utnyttja som ett slaktdjur.

FIENDENS “RETORIK”

Fienden eftersträvar fortfarande att alla utom de själva ska sakna normalt Vetande och därmed styrkan att kunna leva vidare i den livgivande Sanningen om Yggdrasil.

Delmålet fienden har uppnått är att med tomma ord kunna dra ner exakt allt som är högre i syftet att upphöja deras två dödade ledare vilka ville påskina sig vara “kreatörer” och därmed ville kalla sig allt som är “riktiga människor”, och komiskt nog “det enda upphöjda som finns”, och detta för en stolthet över sina fåtaliga och utblandade kreatur... Detta, om något, säger onekligen mycket om skräpkulturens inneboende rubbningar och dess följdverkningar vilka har spridit sin stank fylld av depression, äckel och död mot denna värld alldeles för länge. Tydligen är vi lurade och bara “inbillar” oss att allt vad fienden rör vid leder fram till den kontrollerade stagnationen och döden för allt värdefullt och högt…

Deras alltför skenbara misstag och välriktade våldsdåd är endast “ett stort prov” av allas vår kärlek till våra så älskvärda och ständigt oskyldiga fiender. Det rör sig om att med tommaste och känslosammaste ord pröva er fasthet vid att lita på övertydliga lögner vilka medvetet fegt och dubbelt döljer sig i deras pornografi. Fiendens skräpkultur vill påstås vara ett testande av de tvingade ner till extrem okunnighet; icke-livet i den yttersta förnedringens fasta grepp. Ett slags “prov” på deras otillräckliga kärlekskänslor och klena förstånd där vinsten tyvärr är borttagen alla högre och värdefulla erfarenheter, kunskaper och; Verkligheten själv. Mörkret är kompakt i Mellantiden när våra fiender på allvar har kunnat framställa sig som “de goda och intelligenta hjälparna” åt någon; det klaraste beviset på att denna värld nu är i mycket sorgligt efterbliven och smutsig.
De flerbottnade bedrägerierna i skräpkulturen är ynkliga och kraftlösa och kan inte ge några insikter. Fiendens skräp är tillverkat i syftet att kunna motverka att normalt vett och insyn i orsakssammanhangen i Yggdrasil, och de andra delarna inne i Universums verklighet, hindras av utspridda dumheter. Flertalet i dessa nu påverkade; med missriktat hat fyllda icke-samhällen, lurade till att tänka att livet saknar all meningsfullhet och att deras liv är fullständigt värdelösa för ett högre liv, och att ingenting som är sant finns…, så man får då fritt inbillas vad man vill… Inse att detta icke-tänkande är ett dödligt gift lämnat från fiendens pennor och smutsigaste önskningar.

KONSTRUKTIONERNAS ÄNDE

De välkända manipulationerna med alla sina osanningar och pinsamma felslut i fiendens kontrollerade “religion-ideologier” kan självfallet aldrig någonsin leda fram till någon “godhet”, eller några slags verkliga förbättringar för mänskligheten. Detta oaktat vad någon vill kunna påstå, vilket redan är övertydligt för åtskilliga sedan länge. Men tyvärr har insikterna alltför ofta kommit fram långt i efterhand när de defekta konstruktionerna redan har förlorat sin korta livstid och har smutsats ner alltför mycket; och ersatts med andra liknande konstruktioner. Men, många är ändå fångade som fånar kvar i “valet” mellan fiendens framställda icke-val fram till önskad värdelöshet fri från all sedlighet och rätt.

Många har fått sina ägodelar och rättigheter stulna eller köpta genom lurendrejerier. Detta är något vilket länge har pågått med att fienden med mycket enkel trolldom plundrat många företagare till att till underpriser sälja bort sina idéer och vinstdrivande företag. Även hela länder har tvingats ner till att bli mer lättkontrollerade produkter i ogiltiga konstruerade “nationer” och “stater” där mycket insyn över makten och kontrollen, har gått ur händerna på folkslagen själva.
Om någonting alls är ett naturligt friskt beteende så är det att ingen frisk människa motarbetar sig själv, eller söker efter att dra ner sig själv och sitt eget folk och land i efterbliven tro på att det skulle vara för det bättre på något slags sätt.

Det vridna, världsfrånvända och passiviserande i fiendens sektläror och konstruktioner är inskrivet med tanke på att de alltid ska kunna försöka att överta och finnas i styrande positioner på de falskt “motstridande” sidorna och därmed kontrollera och forma fram perversioner i känslolivet där sorg, glädje, kärlek, vilja och hat, styrs när och dit fienden vill och mot vilka de önskar, något vilket de trälande icke-samhällena lidit tyst och ofta naivt oförstående under länge. Taktiken fungerar oroväckande väl och används ständigt och överallt mot vår värld.
De nedtvingade i folkslagen är ständigt de enda förlorarna vilka plågas och utnyttjas av fienden i en närmast ofattbar grad, då dessa stackare har tvingats ner och inbillats att vår fiende är den goda sidan för dem… Och resultatet är att dessa inte vet någonting viktigt, och inte heller kan göra någonting värdefullt och de uttrycker sitt tillstånd med; “Ingen är mer än mig själv och därför vet ingen annan heller någonting, så varför ska man ändra sig och bli till en verklig människa med normal värdighet och ett fungerande friskt intellekt? Man kan ju ändå inbilla sig att man är värdig, respekterad, upplyst och intelligent, om man nu vill det. Det är min egen sanning.” Nej, det är verkligen inte en slags egen Sanning…

ÄRA KAN ENDAST ÄRLIGT FÖRTJÄNAS

Försök att inse faktumet att våra fiender har med hot, våld och manipulationer placerat stora delar av Västvärlden lägst ner i näringskedjan i Universum sedan flera hundratals år; samtidigt som dessa ofattbart plågade folkslag tragikomiskt nog har inbillats att de är ledande i världen, alltmedan de hårt arbetar med att bygga upp fienden med de infiltrerade regeringarnas understöd. Västvärlden utnyttjas även inifrån som en front till att på olika sätt bryta ner även andra folkslag till att bli osedliga och skrämmande okunniga samhällen med högst oönskad likriktning och ett fullständigt defekt tänkande där fiendens lögner är verklighet, dvs. Illusionen, detta alltmedan det innersta i alla folkslag styckas upp till att inte kunna förstå någonting alls om sina liv och Livet i stort.
Invandringen fienden riktar mot Västvärlden är givetvis ett vapen som är tänkt att kunna rädda fiendens liv med sitt nedbrytande av sedlighet, styrka och vilja. De ständiga övergreppen och plundringen av Västvärlden förringas och förtigs av fienden och deras bundna trälar i propagandans nonsens, men ventileras ibland kort i deras kontrollerade media så att ingen revolt ska kunna uppkomma bland de friskt missnöjda. Flertalet av dessa “invandrare” har inbillats att de har skulder att inkassera av folkslagen från Europa, alltmedan slöddret i Europa har lurats tro att de har en skuld att betala för våra fienders övergrepp och manipulationer.
(Märk väl att förfalskade dokument, ofta omskrivna, används för att rikta hat mot Kulturen och folkslagen i alla delar av vår värld.)

Nu går all tid åt för de drabbade med att konsumera skräpet i fiendens propaganda; därefter utnyttjas även folkslagens skattemedel av de okunniga folkvalda av det skrämmande okunniga folkslagen till att bygga fram icke-samhällen vilka endast stöder skräpkulturen; vilken strider mot allt högt och rätt i det inre och yttre.

Fienden är våra parasiter. Vi ska hindra dessa eller dö.
Övriga genrer (Essä/Recension) av 1 SIGFRIDSSON VIP
Läst 76 gånger
Publicerad 2023-09-30 11:45Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

1 SIGFRIDSSON
1 SIGFRIDSSON VIP