Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Vill att du som läser detta flöde tar till dig det jag förmedlar på största allvar! Att jag använder kursiv text är för att det höjer vår uppmärksamhet när vi ska läsa en text ... Publicerad tidigare i augusti 2013


Den som kastar den första stenen ...

... är utan skuld ...

Ett gammalt talesätt
jag genom åren haft mycket svårt
att förlika mig med ...

... intill dess att jag
tänkte lite mer och kom fram till
att det inte är talesättet i sig
som är det som stör mig ...

... utan snarare hur det tolkas
och omsätts i praktisk handling
av dem som lyfter fram det
i tid och otid ...

Ty enligt min egen erfarenhet

av dessa personligheter
så blir min tolkning istället följande
utifrån upphovsmannens ursprungliga
verkliga innebörd och mening ...

– Den som vet med sig att den har hela skulden
eller del av den, dröjer lite extra innan den
straffar någon den vet verkligen är oskyldig ...

Ergo:

- Den som är utan skuld och visar detta genom
att kasta första stenen, gör det mycket därför
att den på grund av sin oskyldighet på grund av oerfarenhet
är mer benägen att ta till sig fördomar
och acceptera dem som sanningar
utan att ifrågasätta anklagelserna mot den oskyldige ...

Tror nämligen inte att talesättet tillkommit

utifrån en rättvis bestraffningssituation
utan just handlar om de situationer då oskyldiga
anklagas av de som egentligen är skyldiga
och straffas villigt av de godtrogna
oskyldigt oerfarna vilka på grund av sin oerfarenhet
ej ifrågasätter och istället ser fördomarna som
en tillräckligt godtagbar sanning som grund
för det utdömda straffet ...

I vår samtid nyttjas detta genom

att förövare anmäler sina offer
för det som de själva utsatt sina offer för ...

När offret väl vågar sig på att anmäla förövaren

blir de därför ifrågasatta och anses icke trovärdiga ...

Ergo: Åklagaren lägger ner ärendet ...

En annan inriktning på missbruk av detta talesätt

är när det kommer till avancerad penningtvätt
i mindre till medelstor skala via Internet ...

Annons om lägenhet eller produkt läggs ut på säljtorg på nätet ...

Förövaren anlitar några småkriminella personer med
stort bekantskapsnätverk.

Dessa lockas med utan risk tjäna snabba pengar på
att få en eller flera av sina vänner att ställa upp
med att låta honom/henne att ta emot pengar
på sitt eget konto och sedan ta ut och leverera dem.
Anledningen anges vara att de på grund av strul
med kronofogde och liknande ej får ha eget bankkonto

- vilket är ett allmänt känt problem
som får de flesta åtminstone yngre att känna medkänsla
och vilja ställa upp under någon eller några veckors tid ...

När dessa förutsättningar är på plats
kommer de som vill tjäna lite snabba pengar
i första steget in i bilden ...
De erbjuds att betala för hyran eller produkten
till specifikt konto med löfte om att de
får tillbaka sina inbetalda pengar redan
en eller två dagar senare.
De får också veta hur de genom att anmäla
kontoinnehavaren för bedrägeri
blir målsägare istället för misstänkta bedragare ...

... och därmed kan ställa krav på kontoinnehavaren
genom kronofogden som efter domstolsutslag
villigt ställer upp och driver in det belopp
som de har kvitto på att de betalt in på kontot.
Att de fått tillbaka pengarna finns det inget kvitto på
eftersom kontoinnehavaren inte inser att en vän
skulle kunna göra så här mot den ...

När kontoinnehavaren upptäcker att
den blivit polisanmäld och att den blivit grundlurad
av sin vän och nu står där med avstängda bankkonton
och väntande rättegångar och återbetalningskrav
på pengar som de tagit ut och givit till sin vän ...

... och självklart går till polisen och anmäler det hela
så tar polisen emot anmälan men lägger snart ner den igen
på grund av brist på bevis ...

– De som betalt in och fått tillbaka sina pengar via vännen
och som sedan anmält kontoinnehavaren
får dock såväl polis som åklagares stöd att gå vidare
då det finns en glasklar synlig beviskedja
som gör domslutet till en formsak ...

... och samtidigt förbättrar polisens statistik
för lösta brottsmål ...

Det finns dock fall där ett andra steg i bedrägeriet
mot kontoinnehavaren kommer in i bilden
som handlar om utpressning
där kontoinnehavaren tvingas ta ett lån
som den inte ens ser röken av
för att inte råka illa ut på grund av att
bankkontot stängts ner
och de som ligger bakom vill ha sina pengar ...

Beloppen det handlar om i andra steget
är dock på en helt annan högre nivå
än de som gällde i det första steget ...

Ofta kombineras hoten med

att kontoinnehavaren ska
låna ut sin legitimation någon timme eller två
för att de som ligger bakom
ska kunna låta sin kontakt inom banken
fixa lånet ...
Pengarna sätts inte alltid ens in på
kontoinnehavarens konto
utan går direkt till ett annat konto
emedan skuldförbindelsen formellt
blir undertecknad i efterhand ...

– Det en ung kontoinnehavare inte är medveten om
är att de genom att låna ut sin id-handling
i sig begår en brottslig handling ...

– Det som dock är värre är att utöver att
dra på sig en stor skuld via ett banklån
som de själva ej ens får se röken av
annat än via återbetalningsplanen till banken,
så har de därigenom begått ett än allvarligare brott
vilket i sin tur styrker deras ''skuld''
och i sig förstärker det brott de blivit anklagade för
i bedrägeriets första steg ...

Tre lärdomar är det jag främst vill förmedla

och uppmärksamma mina läsare på
genom att publicera denna text ...

1) Låna aldrig ut ditt konto till någon!

Oavsett hur behjärtansvärda skälen till
att de behöver få din hjälp än är ...

2) Lämna inte någonsin ifrån dig

din id-handling till någon oavsett
om du utsätts för direkt eller indirekt hot
om du inte gör det ...
Att du låter någon utnyttja din id-handling
för syften du själv inte har kontroll över
är i sig en brottslig handling.
Dessutom blir du därigenom garanterad
fälld i domstol för bedrägeri hur oskyldig du än
varit och är ...
Men värst av allt är nog att du öppnar upp
för och riskerar få en på pappret helt
normal bankskuld på för dig fullständigt
absurda beloppsnivåer

 - Pengar du får betala av

under många år utan att ens själv ha haft
något som helst med dessa pengar att göra ...

3) Innan du generellt sett dömer ut

någon som skyldig för något den anklagas för
av andra oavsett om det är i rätten
eller blott bara på grund av sanningsvittnens utsagor ...

... ställ dig först frågan hur trovärdiga anklagelserna är

och om det känns alldeles självklart uppenbara
bör du kanske fundera lite till och ifrågasätta
huruvida den anklagade är skyldig eller om den
kanske är utsatt för grundlösa anklagelser
och eller själv är offer för bedrägeri ...

Fördomar är just domar vi fastställer som

rättsligt gällande sanningar om någons skuld
mentalt inom oss själva som individer eller som grupp
innan någon egentlig rättslig prövning fastslagit
skulden i domstol.

Och eller där kanske inte ens en förundersökning gjorts
eller om den blir av kommer att leda fram till
ett resultat som grundar sig på just fördomar
som genom förundersökningen blir till
så kallade sakliga bevis och eller trovärdiga vittnesutsagor.
Det leder ju förstås till att åklagare tar ärendet till domstol
som utifrån presenterat åtal och eller stämning
fastställer den åtalades eller stämdes skuld i en gällande
straffrättslig dom i ett domstolsutslag ...

– Det är så fördomar förvandlas till juridiskt hållbara sanningar.


Och grunden och eller förutsättningen för att detta kan hända,
har hänt och fort jämt händer ...
 är till inte så liten del

den missbrukade tolkningen och eller tillämpningen
av innebörden och meningen med det inledande talesättet
om att den som kastar den första stenen skulle vara utan skuld ...

Tyvärr är det väldigt många som drabbas av de bedrägeriformer

jag tar upp här - speciellt bland ungdomar ...

Därför vädjar till samtliga unga som läser dessa rader
att inte bara förkasta texten som ointressant och jobbig ...

... utan att ni verkligen läser vad jag beskriver här

och tar till er av det jag berättar så att ni Inte råkar ut
för denna typ av bedrägerier ...

– Det kan ta flera år att lyckas rentvå sig från dessa anklagelser

och oavsett vad domstolen i slutändan säger
så kvarstår de krav som finns via kronofogden
och det banklån som du måste betala tillbaka ...

– Om du lyckas bevisa din oskuld helt

kan du via en synnerligen minst sagt svårgörlig process
ogiltigförklara såväl de krav som steg 1-bedragarna
blivit legala fordringsägare till som det banklåneavtal
du tvingats skriva på ...
Om du nu det hela så långt

från början lät gå ...

Egentligen kanske jag inte borde skriva om dessa

strategier som bedragare använder sig av
men utifrån det jag vet av erfarenhet
hur rättssystemet hanterar förövare och offer
i dessa situationer, ser jag det som en skyldighet
att öppet varna för det jag vet att man kan undvika
att utsätta sig för ...

Ett av mina bokprojekt inom området
samhällsdebatterande ämnesområden
kommer att handla om ekonomisk brottslighet
på olika nivåer i samhället
där jag bland andra mycket mer avancerade former
av bedrägerier även kommer att
ta upp det jag tagit upp här, om än det där
blir mer utförligt behandlat än i detta
här mer kortfattade textflöde ...

 
Övriga genrer (Drama/Dialog) av Peter Stjerngrim VIP
Läst 51 gånger och applåderad av 2 personer
Publicerad 2023-10-15 03:39Bookmark and Share


  Öknens Ros VIP
Varför ska människor överhuvudtaget "kasta" första stenen, Stening av något slag borde vara förbjudet. Bara människor som njuter av att förtrycka andra gör så.
2023-10-15
  > Nästa text
< Föregående

Peter Stjerngrim
Peter Stjerngrim VIP