Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
En bättre bild av hur Nato finansieras och hur mycket varje land betalar


Sveriges situation i förhållande till tur och otur i NATO.

Sveriges situation i förhållande till tur och otur

"Detta händer först - när vi släpps in i Nato".i  artikeln diskuteras konsekvenserna av Sveriges Nato-medlemskapsansökan som lämnades in i maj 2022. Artikeln listar 10 punkter som kommer att förändras för Sveriges försvar och säkerhet om det blir Natomedlem.

Några av dessa punkter är:

Sveriges roll i alliansen: Sverige kommer att ha inflytande i Natos beslutsfattande och kommer att bidra till dess kollektiva försvars- och krishanteringsoperationer.
Styrkor i Östersjöområdet: Sverige kommer att öka sin militära närvaro och samarbete i Östersjöregionen, särskilt med Finland och de baltiska staterna, för att avskräcka potentiell aggression från Ryssland.
Värnplikt utomlands: Svenska värnpliktiga kommer att kunna tjänstgöra i Nato-ledda uppdrag utomlands, som i Afghanistan eller Kosovo, som en del av sin obligatoriska militärtjänst.
Nya NATO-baser på svensk mark: Sverige kommer att vara värd för Natos anläggningar och infrastruktur, såsom flygfält, hamnar, radarstationer och ledningscentraler, för att stödja Natos operationer och övningar.


Franska stridsflygplan i Rumänien: Frankrike har skickat tre Rafale stridsflygplan till Rumänien, tillsammans med 30 piloter, för att stärka NATO:s gräns.

Franska och rumänska flygare har genomfört gemensamma övningar över Fetesti flygbas.
NATO:s närvaro i regionen: NATO har ökat sin militära närvaro och samarbete i Svartahavsregionen, särskilt med Finland och de baltiska staterna, för att avskräcka potentiell aggression från Ryssland. Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 och har intensifierat sina attacker i södra Ukraina nära gränsen till Rumänien.
Franska försvarssystem på rumänsk mark: Rumänien är värd för flera franska anläggningar och infrastruktur, såsom flygfält, hamnar, radarstationer och kommandocentraler, för att stödja NATO:s operationer och övningar. Ett franskt medeldistans luftvärnssystem som heter MAMBA har installerats vid Capu Midia-träningsområdet för att skydda den strategiska hamnen Constanta mot eventuella ryska attacker.

Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó konstaterar att den svenska regeringen måste bättra sig om landet vill få sin Natoansökan godkänd. Uttalandet kommer efter ett möte med Turkiet och Ungern vägrar övertala Turkiet i Natofrågan. Koranbränningen i Stockholm är det senaste som satt käppar i hjulen för Sveriges Natoansökan.


Ungern blev medlem i Nato år 1999, tillsammans med Polen och Tjeckien.
Ungern bidrar till Natos kollektiva försvar och krishanteringsoperationer, bland annat i Afghanistan, Kosovo och Irak.
Ungern har ökat sitt försvarsbudget till 2 procent av sin BNP, vilket är Natos målsättning för alla medlemsländer.
Ungern har också stöttat Sveriges Natoansökan, trots vissa meningsskiljaktigheter om demokrati och rättsstat.
[Natos officiella webbplats]: https://www.nato.int/

 

Rumäniens roll i Nato och några fakta.

Rumänien blev medlem i Nato år 1999, tillsammans med Polen och Tjeckien.
Rumänien bidrar till Natos kollektiva försvar och krishanteringsoperationer, bland annat i Afghanistan, Kosovo och Irak.
Rumänien har ökat sitt försvarsbudget till 2 procent av sin BNP, vilket är Natos målsättning för alla medlemsländer.
Rumänien har också stöttat Sveriges Natoansökan, trots vissa meningsskiljaktigheter om demokrati och rättsstat.

Den pågående konflikten mellan Europa och Ryssland påverkar energipriserna och inflationen i Sverige. Ryssland har minskat sin gasexport till Europa sedan februari 2022, vilket har lett till brist på gas och höga elpriser.
Inflationen kommer falla och inflationen i Sverige, som nådde 5,2 procent i september 2023, kommer att falla under nästa år. Det beror på att energipriserna förväntas stabiliseras när Europa hittar alternativa energikällor och att Riksbanken höjer räntan.
Priserna kommer variera: Artikeln varnar dock för att priserna på olika varor och tjänster kommer att variera beroende på hur de påverkas av energikostnaderna. Till exempel kan matpriserna stiga om det blir kallt och torrt, medan klädpriserna kan sjunka om det blir billigare att importera från Asien.
Känslan av att vara otursförföljd påverka ens självuppfattning och syn på livet. Det kan leda till att man blir mer pessimistisk, passiv och isolerad. Det kan också vara ett tecken på att man har en låg självkänsla eller lider av depression eller ångest. Det är viktigt att söka hjälp om man känner sig fast i ett negativt tankemönster

: https://www.wikihow.com/Get-Rid-of-Bad-Luck


Undersökning om terrororo: Aftonbladet/Demoskop har gjort en undersökning om svenskarnas oro för terrorattacker i Sverige. Resultatet visar att oron har ökat till en rekordnivå på 58 procent sedan augusti.
Faktorer bakom oron: Undersökningen pekar på flera faktorer som kan ha bidragit till den ökade oron, bland annat terrordådet i Bryssel där två svenskar dödades, och den minskade tilltron till statens förmåga att förebygga attentat.
Effekter på vardagen: Undersökningen visar också hur det ökande våldet och det förhöjda säkerhetsläget påverkar människors vardag. Majoriteten lever som vanligt, men ungefär hälften gör något för att vara mer försiktig.

Natos budget består av tre delar: den civila budgeten, den militära budgeten och säkerhetsinvesteringsprogrammet. Den civila budgeten finansierar Natos politiska och administrativa verksamhet, den militära budgeten finansierar Natos militära kommandostruktur och operationer, och säkerhetsinvesteringsprogrammet finansierar infrastrukturprojekt som är viktiga för Natos försvarsförmåga1.

Varje medlemsland bidrar till Natos budget enligt en kostnadsfördelningsformel som baseras på landets bruttonationalinkomst (BNI). Formeln revideras vart femte år för att återspegla förändringar i medlemsländernas ekonomier. Den senaste formeln gäller från 2020 till 20241.

Enligt den nuvarande formeln är USA det land som betalar mest till Natos budget, med 16,35 procent av den totala summan. Därefter kommer Tyskland med 16,33 procent, Frankrike med 10,5 procent och Storbritannien med 9,84 procent. De minsta bidragen kommer från Montenegro med 0,02 procent, Albanien med 0,08 procent och Nordmakedonien med 0,11 procent2.

Natos totala budget för 2021 uppgår till cirka 2,6 miljarder euro, varav cirka 260 miljoner euro är den civila budgeten, cirka 1,6 miljarder euro är den militära budgeten och cirka 750 miljoner euro är säkerhetsinvesteringsprogrammet3.

Det är dock viktigt att komma ihåg att Natos budget endast utgör en liten del av de totala försvarsutgifterna i alliansen. Varje medlemsland ansvarar också för att finansiera sin egen nationella försvarsbudget och bidra till gemensamma operationer och insatser. Nato har satt ett mål för varje medlemsland att spendera minst två procent av sin BNI på försvar4
Övriga genrer (Essä/Recension) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 48 gånger
Publicerad 2023-10-27 18:38Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP