Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Om att alla handlingar och beslut har en konsekvens som ger avtryck på gott och ont! Tänk till och se vilket eget ansvar du har i ditt liv!


Jord, eld, luft och vatten


Grunden för våra liv


Jord, eld, luft och vatten
De fyra elementen spelar en livsavgörande
interaktion i allt liv.

Om något av dessa fyra grundpelare inte
finns tillgängliga hotas vår existens.

Jorden står för förankring, rotfästet, elden
drivkraften, luften och vattnet transport men
också kommunikation och kontakt.

Det är lätt att förstå om något av dessa saknas
eller förgiftas så påverkas helheten. Allt är
sammanbundet till och med varandra.

Allt liv följer sedan födelse, tillväxt, blomning
nedbrytning och död.

Våra kroppar fungerar som ett samhälle där
alla delar samverkar med varandra. Alla delar
behöver näring för att må bra. Det fysiska,
känslomässiga, mentala och en trygg näringsrik
tillväxt plats.

När någon av de fyra inte är i balans påverkas
de övriga och signalerar genom att på olika
sätt agera och hoppas att mottagaren
förstår och reagerar på att en förändring måste
göras.

Om mottagaren vägrar lyssna eller förändra
förvärras situationen och systemen går mot en
kollaps. Detta kan ske både fysiskt, känslomässigt
och mentalt.

Samma fenomen sker också i det yttre i samhället,
länder, världsdelar....De universella lagarna följer
samma mönster.

Finns många exempel på detta i vår närhet.
Tänker på gruvnäringen i Bergslagen som hade
en enorm tillväxt och näringen fick samhällen
att blomma. Plötsligt bröts näringskedjan och
samhället hamnade fort i avvecklings fas.

Även om en ny industri etablerades var blomningen
över och samhället utarmades och bara vissa
funktioner fanns kvar men överlevde på sparlåga.

Naturen och vi fungerar efter samma cykler och mönster
Det går inte att bryta det cykliska men medvetenheten om
hur balansen fungerar måste erövras av var och en av
oss i vårt dagliga liv. Handlar om hur vi balanserar det vi
gör och hur vi tänker. Alla handlingar skapar konsekvenser
både i det stora och i det lilla!


.

Övriga genrer (Drama/Dialog) av WyS VIP
Läst 97 gånger och applåderad av 4 personer
Publicerad 2023-11-07 09:59Bookmark and Share


  Kungskobran VIP
Ändå har vi aldrig i historien haft det bättre än nu, krig pågår men är en västanfläkt mot andra och första världskriget
2023-11-07

  Tomas Sofia Johansson-Jonsson VIP
väldigt klokt <3

jag tror på harmoni

i allt jag gör

även om jag

var kaotisk förut

men nu är det lugna gatan

självmedicinerar med

kaffe och snus

räcker för mig
2023-11-07
  > Nästa text
< Föregående

WyS
WyS VIP