Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Hur lätt de gör folket dumma. How easily they fool the people with speeches by the Child Wood Foundations....Hur lätt de lurar folket med tal av Child Wood Foundations....


UNICEF VI BEHÖVER FÖRKLARING!!!

 https://www.instagram.com/reel/CzT2YBDSS2y/?fbclid=IwAR37W4qOMw1I4iqGM_ikNW7w5xYGYB2Bj81vJUrO-2eCF_xp4ddwZC38J_8

 

Jag förstår din oro.

UNICEF har, precis som vilken stor organisation som helst, mött kritik och kontroverser.

Här är några exempel: En kritik mot UNICEF har varit att organisationen betonar barns universella rättigheter på bekostnad av barns omedelbara behov av överlevnad.

UNICEF erkände brister i sitt humanitära stöd till barn som hävdar att de blivit våldtagna och sexuella övergrepp av franska fredsbevarande styrkor i Centralafrikanska republiken. En del av barnen som påstås vara i FN:s vård var hemlösa, gick utanför skolan och tvingades försörja sig på gatan, trots FN:s försäkringar om att de skulle skyddas.

UNICEF var bestört över att människor som identifierar sig som UNICEF-arbetare enligt uppgift har begått övergrepp mot utsatta kvinnor i Demokratiska republiken Kongo.

                                                                         ***

I understand your concern. UNICEF, like any large organization, has faced criticism and controversy. Here are a few instances:

One criticism of UNICEF has been that the organization emphasizes the universal rights of children at the expense of children’s immediate needs for survival.
UNICEF admitted shortcomings in its humanitarian support to children who allege that they were raped and sexually abused by French peacekeepers in Central African Republic. Some of the children supposedly in the UN’s care were homeless, out of school and forced to make a living on the streets, despite UN assurances that they would be protected.
UNICEF was appalled that people who identify as UNICEF workers have reportedly committed abuse against vulnerable women in the Democratic Republic of the Congo.

 
Övriga genrer (Essä/Recension) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 32 gånger
Publicerad 2023-11-08 14:48Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP