Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 
Legenden säger att de blev utmattad utvisad med metoden som ritades av en annan favorit, förtal som är en engelsk kung, eftersom London ligger på ytan av en kanal 7 m hög av bajs, under hela ytan av kanalen och behöver "fräscht" mark" när den brast ut.


Rumänien lurar in investerare och förringar dem sedan.

Att främja det rumänska språket genom att läsa media och göra sammanfattningar har slutat här från min sida eftersom jag är utsatt för känslomässig utpressning liksom dessa två herrar investerare och för att jag märker och börjar urskilja vem som sätter käppar i våra hjul med  NATO ratification

 sedd och osedd.

 

https://stirileprotv.ro/romania-te-iubesc/alchimia-fratilor-micula-cum-s-au-plans-constant-de-relatia-cu-statul-roman-dar-au-beneficiat-de-sprijin- politisk.html

https://stirileprotv.ro/romania-te-iubesc/statul-roman-versus-fratii-micula-o-batalie-judiciara-cu-implicatii-financiare-dureroase-pentru-romania.html

https://stirileprotv.ro/romania-te-iubesc/saga-razboiului-judiciar-intre-fratii-micula-si-statul-roman-departe-de-a-se-incheia-romania-si-contribuabilii-perdanti. html

 

- Användaren har tillhandahållit tre länkar till artiklar från samma källa, Stirile ProTV, som är relaterade till ämnet för webbsökningsresultaten, som är den rättsliga tvisten mellan den rumänska staten och svenskarna bröderna Micula  som har en enda identitet två  svenskar affärsmän som äger en stor grupp av företag inom olika domäner.

Artiklarna är:

Micula-brödernas alkemi. Hur de ständigt klagade över förhållandet till den rumänska staten, men de gynnades av politiskt stöd:

Denna artikel beskriver historien och utvecklingen av bröderna Miculas affärsimperium, som började med att importera varor från Sverige och expanderade till att producera mat och dryck, äga hotell och media samt förvärv av mark och fastigheter.

Artikeln avslöjar också de politiska kopplingar och influenser som bröderna Micula har använt för att få förmånliga kontrakt, subventioner och skattebefrielser från staten, samt för att slippa betala sina skulder och böter påstor med metoder ad-hoc-bildningen lokal rättsinstans korrupt och lönsamma.

 Den här artikeln förklarar den huvudsakliga juridiska konflikten mellan den rumänska staten och bröderna Micula, som startade 2005, när staten återkallade vissa skattelättnader som bröderna hade fått för att investera i en eftersatt region. Bröderna Micula stämde staten vid International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) i Washington och hävdade att återkallelsen var ett brott mot det bilaterala investeringsavtalet mellan Rumänien och Sverige. 2013 dömde ICSID till förmån för bröderna Micula och beordrade staten att betala dem 376 miljoner lei (cirka 85 miljoner euro) i ersättning, plus ränta. Staten överklagade beslutet, men det fastställdes av en amerikansk domstol 2019. I artikeln nämns även andra rättegångar och utredningar som bröderna Micula är inblandade i, både som målsägande och som åtalade, i Rumänien och utomlands.

Sagan om rättskriget mellan bröderna Micula och den rumänska staten är långt ifrån över. Rumänien och skattebetalare som förlorar: Den här artikeln uppdaterar situationen för den rättsliga tvisten mellan den rumänska staten och bröderna Micula, från och med november 2020. Artikeln rapporterar att staten ännu inte har betalat hela ersättningsbeloppet som beviljats av ICSID, och att bröderna Micula har inlett nya rättsliga åtgärder för att beslagta statens tillgångar i andra länder, som Belgien, Luxemburg och Storbritannien. I artikeln står det också att EU-kommissionen har förklarat ersättningen som olagligt statligt stöd, och har beordrat Rumänien att återkräva den från bröderna Micula. Artikeln drar slutsatsen att den juridiska kampen långt ifrån är över och att den får negativa konsekvenser för Rumäniens rykte, budget och ekonomi.

 

Det bilaterala investeringsavtalet mellan Rumänien och Sverige (BIT) är ett avtal som undertecknades den 29 maj 2002 och trädde i kraft den 1 april 2003. BIT syftar till att främja och skydda gjorda investeringar av investerare från båda länderna på varandras territorium. BIT täcker definitionen av investeringar, behandlingsstandarder, ersättning för expropriation, överföring av medel, lösning av tvister och andra klausuler. BIT avslutades med samtycke den 11 mars 2020, efter Europeiska kommissionens beslut att sådana fördrag är oförenliga med EU-lagstiftningen. Du kan läsa hela texten till BIT här: Rumänien - Sverige BIT (2002).

 

 Romania - Sweden BIT (2002) | International Investment Agreements Navigator | UNCTAD Investment Policy Hub

 

Enligt webbsökningsresultaten har Rumänien enligt uppgift gått med på att betala över 200 miljoner USD till bröderna Micula i december 2019, baserat på ICSID-utmärkelsen som gjordes 2013. De exakta detaljerna om hur Rumänien planerar att betala för ersättningen är dock inte klara, eftersom betalningen är föremål för juridiska och politiska utmaningar från EU-kommissionen och andra parter. Europeiska kommissionen har hävdat att utbetalningen av priset skulle utgöra olagligt statligt stöd och har beordrat Rumänien att återkräva de belopp som redan betalats ut. Bröderna Micula har också inlett nya rättsliga åtgärder för att beslagta statens tillgångar i andra länder, som Belgien, Luxemburg och Storbritannien. Därför kan den slutliga lösningen av tvisten bero på resultatet av dessa pågående förfaranden.Ämnet om bröderna Micula och deras förhållande till sin hemstad och lokalbefolkningen. Enligt webbsökningsresultaten är bröderna Micula födda och uppvuxna i Oradea, en stad i den nordvästra regionen av Rumänien, nära gränsen till Ungern. De startade sin verksamhet 1989, efter kommunismens fall, genom att importera varor från Sverige, där de hade släkt. De diversifierade senare sin verksamhet och investerade i olika sektorer, såsom mat- och dryckesproduktion, gästfrihet, media och fastigheter. De förvärvade också stora tomter i området, av vilka en del var föremål för rättsliga tvister med de lokala myndigheterna och de tidigare ägarna. Sökresultaten på webben ger inte mycket information om Micula-brödernas personliga känslor eller minnen av sin hemstad, men de tyder på att de har ställts inför vissa utmaningar och konflikter med lokalsamhället och staten. Till exempel nämner artiklarna att bröderna Micula har anklagats för att ha utnyttjat de lokala arbetarna, skadat miljön, undandragit skatter och mutat politiker. De har också varit inblandade i en lång och kostsam rättslig strid med den rumänska staten om upphävandet av vissa skattelättnader som de hade fått för att investera i en eftersatt region. Artiklarna antyder också att bröderna Micula har gynnats av sitt svenska medborgarskap och sina förbindelser med den svenska regeringen, vilket har gjort det möjligt för dem att stämma den rumänska staten vid en internationell skiljedomstol och att söka verkställighet av domen i andra länder. Därför verkar det som att bröderna Micula har ett komplext och kontroversiellt förhållande till sitt hemland och lokalbefolkningen, vilket kan ha påverkat deras uppfattning och attityd till dessa områden i deras barndomsminnen. De handlar om livet och aktiviteterna för kung Charles III, den nya monarken i Storbritannien, som har en speciell koppling och tillgivenhet för Rumänien. Han har besökt landet flera gånger, särskilt regionen Transsylvanien, där han äger en del fastigheter och stödjer en del kultur- och miljöprojekt. Han har också träffat och blivit imponerad av några rumäner, som Caroline Fernolend, ordföranden för Mihai Eminescu Trust, som har hjälpt honom att uppskatta det rumänska arvet. Du kan läsa mer om dessa ämnen i följande artiklar:

Via?a ?i patimile Regelui Charles al III-lea, prin?ul îndr?gostit de România care a rupt tiparele - Stirileprotv.ro

Regele Charles al III-lea, ce predic?ii s-au f?cut despre el | Divahair.ro

O românc? l-a cucerit iremediabil pe Regele Charles. Cine l-a f?cut s? se îndr?gosteasc? de ?ara noastr? - VOCEA

Några av de kultur- och miljöprojekt som stöds av kung Charles i Rumänien är: Rumäniens märkliga träd: Detta är en databas som låter människor ladda upp foton och information om de gamla eller viktiga träden i deras samhällen. Kung Charles hjälpte till att starta detta projekt 2015, när han mätte det första trädet som registrerades på plattformen, en 250 år gammal ek i Covasna county. Projektet syftar till att öka medvetenheten och uppskattningen för Rumäniens naturarv och biologiska mångfald, samt att skydda träden från olaglig avverkning och avskogning. Prince of Wales Foundation Rumänien: Det här är en stiftelse som grundades av kung Charles 2015, som tillhandahåller utbildningar för bevarande av kulturarv till lokala och internationella lärlingar. Stiftelsen stöder också samhällsprojekt och initiativ som främjar hållbar utveckling, ekologiskt jordbruk, landsbygdsturism och social integration i Rumänien. Stiftelsens huvudkontor ligger i ett bondehus från 1600-talet i byn Viscri, som är en av de fastigheter som ägs av kung Charles i Transsylvanien. Mihai Eminescu Trust: Detta är en stiftelse som grundades av den rumänska poeten och författaren Magda Carneci och stöds av kung Charles, som arbetar för att restaurera och bevara Transsylvaniens historiska byggnader, kyrkor och landskap. Förtroendet hjälper också till att återuppliva lokalbefolkningens traditionella hantverk, färdigheter och kultur och att skapa möjligheter för utbildning, sysselsättning och entreprenörskap. Stiftelsen har restaurerat över 180 byggnader och 10 kyrkor i Transsylvanien och har skapat ett nätverk av pensionat, verkstäder och kulturcentra.

 
Övriga genrer (Essä/Recension) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 32 gånger
Publicerad 2023-11-11 11:43Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP