Poeter.se logo icon
Redan medlem?   Logga in
 

The oracle of love whispers softly to my Prince Charming,

A cascade of wonder overflows, love’s river ever flowing.

The sun bathes in its clarity, a radiant glow warming,

Even when time plays its tricks, love’s scent of linden is showing.

Love, a rare flower with petals fine and fair,

Grows and blossoms with each step, in the cool, crisp air.

You alone, my dear, are the source of joy so rare,

Making every second sing, in the clock’s steady glare.

Love always has a word to say, in whispers or in roars,

Everything is fulfilled as it wills, opening new doors.

It shines on faces, in eyes, in smiles it soars,

In sweet speech, it sings and speaks, in our hearts it explores.

In the fire of love, worries burn, reduced to mere ash,

Love keeps the world safe, prevents the harsh clash.

So here’s to love, to us, to moments that flash,

May our love remain strong, may it never crash.

                                    *

Kärlekens orakel viskar mjukt till min prins Charming, En kaskad av förundran svämmar över, kärlekens flod flödar alltid. Solen badar i sin klarhet, en strålande glöd som värmer, Även när tiden spelar sina spratt visar sig kärlekens doft av lind. Kärlek, en sällsynt blomma med fina och vackra kronblad, Växer och blommar för varje steg, i den svala, krispiga luften. Du ensam, min kära, är källan till glädje så sällsynt, Får varannan att sjunga, i klockans stadiga bländning. Kärlek har alltid ett ord att säga, i viskningar eller i vrål, Allt uppfylls som det vill och öppnar nya dörrar. Det lyser på ansikten, i ögonen, i leenden svävar det, I ljuvt tal sjunger och talar den, i våra hjärtan utforskar den. I kärlekens eld brinner bekymmer, reducerade till bara aska, Kärlek håller världen säker, förhindrar den hårda sammandrabbningen. Så här är att älska, till oss, till ögonblick som blinkar, Må vår kärlek förbli stark, må den aldrig krascha.
Fri vers (Fri form) av Jeflea Norma, Diana. VIP
Läst 61 gånger
Publicerad 2023-11-12 01:41Bookmark and Share

  > Nästa text
< Föregående

Jeflea Norma, Diana.
Jeflea Norma, Diana. VIP